TOP

Kỳ Phúc Đoạt Bảo

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- KỲ PHÚC ĐOẠT BẢO-=-

Thông tin cơ bản

  • Tham gia Đoạt Bảo có xác suất nhận được những vật phẩm hiếm và giá trị cao.
  • Cấp yêu cầu: Level 20.
  • Phần thưởng quay được bỏ vào túi, túi đầy gửi qua thư.

Hướng dẫn tính năng

Giao diện chia thành 3 khu vực.

Khu vực hiển thị giải thưởng: hiển thị phần thưởng có thể quay trúng, nút Mở Thưởng, số lượng phần thưởng là 7*4, mỗi vị trí chỉ quay trúng 1 lần, quay thưởng có giới hạn số lần, mỗi lượt nhiều nhất quay 5 lần, bao gồm cả lần quay miễn. Số lần quay phải mua bằng xu, 200 xu 1 lần.

Khu vực Làm mới và Mở thưởng: Dùng Làm Mới để tạo mới phần thưởng. Mỗi ngày sẽ có 3 lần làm mới miễn phí, dùng thêm sẽ tốn 50 Xu.

Dùng Mở Thưởng để mở ngẫu nhiên nhận được phần thưởng ở khu A.

Khu Cầu Phúc và Hoàn Mỹ:

Dùng Cầu Phúc được miễn phí 3 lần, dùng thêm sẽ tốn 50 Xu để tăng xác suất nhận vật phẩm cao cấp bất kỳ thấp nhất là 1% cao nhất là 10%.

Sẽ có 1 thanh công cụ chạy suốt, bấm phím cách để dừng ngay vạch quy định sẽ được tăng tỉ lệ quay trúng item tốt.

Dùng Hoàn Mỹ tốn 150 Xu để tăng xác suất ngẫu nhiên nhận vật phẩm cao cấp theo đơn vị hàng chục. Ví dụ như: Tăng ngẫu nhiên tỷ lệ nhận vật phẩm cao cấp 10%, 20% hoặc 30%,...

Cách chơi:

    • Tham gia Đoạt Bảo tại khu vực Event.

  • Click vào Icon Đoạt Bảo.
  • Tại giao diện của Đoạt Bảo chọn Cầu Phúc, sau đó bấm phím cách để dừng ngay vạch quy định sẽ được tăng tỉ lệ quay trúng item tốt. Hoặc dùng Hoàn Mỹ để tăng tỷ lệ nhận vật phẩm cao cấp. Hoàn MỹCầu Phúc không được cộng dồn.
  • Chọn Mở thưởng để hệ thống ngẫu nhiên chọn vật phẩm.
  • Sau khi mở thưởng 5 lần, bao gồm cả số lần miễn phí phải Làm Mới để tạo rương Đoạt Bảo mới.