TOP

Đạo cụ

Sau đây chúng ta sẽ làm quen với những Đạo cụ trong Gunny. Những Đạo cụ này sẽ hỗ trợ rất lớn chúng mình trong lúc chiến đấu và tham gia những Phó bản vô cùng gay cấn đấy!

Đạo cụ +1

Đạo cụ +1

Đạo cụ +2 và Đạo cụ tăng 20% sát thương

Đạo cụ +2

Đạo cụ Đạn 3 tia

Đạo cụ 3 tia

Đạo cụ tăng 10% sát thương

Đạo cụ tăng 10% sát thương

Đạo cụ tăng 30%, 40% và 50% sát thương

Đạo cụ tăng 30, 40, 50% Sát thương

Đạo cụ bay

Đạo cụ bay