TOP

Bồi dưỡng trang sức

Thông tin cơ bản

 • Nằm tại Tiệm Rèn.
 • Bồi Dưỡng Trang Sức sẽ thay thế hoàn toàn cho Hệ Thống Dung Luyện Trang Sức cũ.
 • Dùng những Trang Sức rác để nhận Exp Trang Sức và bồi dưỡng Trang Sức đang dùng. Hoặc có thể mua Exp Trang Sức ngay tại giao diện Bồi Dưỡng Trang Sức.
 • Trang sức đã trang bị sẽ tự động khóa trong giao diện bồi dưỡng.
 • Mặc định gộp tất cả trang sức không khóa trong túi, trang sức hết hạn không thể bồi dưỡng và gộp.
 • Bồi Dưỡng Trang Sức giúp tăng thêm chỉ số và sức mạnh cho nhân vật.
 • Có thể dùng được các Trang Sức từ +0 đến +5.
 • Mỗi loại Trang Sức khác nhau khi dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng sẽ có Exp Trang Sức khác nhau.
 • Mỗi loại Trang Sức khác nhau sẽ có số Exp yêu cầu lên cấp khác nhau.
 • Trang sức sau khi bồi dưỡng sẽ có thời hạn bằng với thời hạn ngắn nhất của các trang sức gộp.
 • Nếu trang sức gộp có thuộc tính phụ ma hay hợp thành sẽ không thể gộp.

 • Trang sức tạm thời sẽ không được dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng.


Lưu ý:

 • Trang sức +6 sẽ đổi màu nền: +6 là màu xanh dương, +7 màu tím, +8 màu cam.
 • Nhẫn athena+5, Bao tay athena+5, sẽ không được bồi dưỡng lên + 6 7 8.
 • Nhẫn bạc sinh nhật +1,2,3,4,5,Vòng tay bạc sinh nhật+1,2,3,4,5 không bồi dưỡng được ở bất kì cấp nào.
 • Vật Định Tình không bồi dưỡng lên +6 7 8 và không thể làm nguyên liệu Bồi Dưỡng cho Trang Sức khác.
 • Nhẫn sinh nhật và vòng tay sinh nhật dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng sẽ nhận 0 exp.
 • Nhẫn athena và vòng tay athena và các trang sức khác vẫn dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng được và bồi dưỡng được.
 • Item có trạng thái tạm thời sẽ không xuất hiện trong mục bồi dưỡng trang sức.
 • Trang sức có exp khác nhau khi dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng.
 • Các Trang Sức như: Chúc Phúc, Tinh Xảo, Ác Ma, Vĩnh Cửu, Thiên Vũ, Cỏ Bốn Lá, Nhẫn Chữ P, Lam Hải có cấp bồi dưỡng tối đa lên +6.
 • Các Trang Sức khác: Bao Tay Venus, Vĩnh Hằng, Hạnh Phúc, Lãng Mạn sẽ có cấp bồi dưỡng tối đa lên +8.
 • Giá tiếp phí Trang Sức sẽ tăng tùy theo cấp bậc bồi dưỡng Trang Sức.

Hướng dẫn tính năng

  • Chọn Tiệm Rèn, sau đó chọn Gia Công.

  • Sau đó chọn Bồi Dưỡng Trang Sức.

  • Tại giao diện của Bồi dưỡng Trang Sức. Chọn Trang Sức cần Bồi Dưỡng vào.

  • Sau đó chọn Bồi Dưỡng và đưa chuột đến những Trang Sức rác để chuyển sang Exp Trang Sức.

  • Xác nhận chuyển Trang Sức rác thành Exp Trang Sức.

  • Các Gunner có thể chọn Bồi Dưỡng nhanh để đồng thời chuyển tất cả Trang Sức rác thành Exp. Hãy nhớ khóa các Trang Sức còn để dùng lại bằng Khóa nhé!

  • Hoặc các Gunner có thể Bồi Dưỡng Trang Sức bằng cách mua nhanh Exp Trang Sức tại giao diện:

  • Trang sức sau khi Bồi Dưỡng đủ Exp để lên cấp sẽ tăng thêm chỉ số rất đáng kể.