TOP

Đột Phá PET

Thông tin cơ bản

  • Nằm tại giao diện Pet.
  • Đột phá Pet giúp mở giới hạn Level của Pet từ Level 60 lên tối đa Level 70.
  • Có 4 cấp độ đột phá Pet:

  • Để Đột Phá Pet cần có thêm Thú Cưng làm nguyên liệu và Đá Tam Sinh( 500Xu/Viên). Tùy từng cấp độ đột phát Pet, sẽ yêu cầu Thú cưng làm nguyên liệu có số lượng, Levelcấp độ Sao khác nhau. Ví dụ: Để đột phá Pet Gà Con 4 sao lên giới hạn Pet Level 63 sẽ cần 1 Thú cưng 4 sao trở lên có level từ level 50 và 4 Đá Tam Sinh.
  • Đột phá Pet ngẫu nhiên sẽ Thành Công hoặc Thất bại. Dùng Bùa để tránh mất Pet Nguyên Liệu nếu như Đột Phá thất bại. Mua Bùa ngay tại giao diện Đột Phá Pet.

Hướng dẫn tính năng

  • Tại giao diện Quảng Trường chọn Pet hoặc nhấn phím tắt P.

  • Chọn Pet cần Đột Phá. Sau đó chọn Đào Tạo Pet.

  • Và chọn Đột Phá Pet.

  • Tại Giao diện Đột Phá Pet, chọn Pet Làm Nguyên Liệu. Ở đây chọn Pet Gà Con 4 sao có Level 60. và dùng Đá Tam Sinh. Sau đó chọn Hiến Tế.

  • Để không bị mất Pet Nguyên liệu, các Gunner hãy chọn thêm Bùa nhé!

  • Sau đó sẽ hiện ra giao diện Đột Phá Pet. Nhấn chọn Đột Phá.

  • Đột phá Thất bại hay Thành công đều sẽ hiện thông báo trên giao diện.

  • Pet sau khi đột phá sẽ mở giới hạn đến Level 63. Các Gunner có thể dùng thức ăn để nâng cấp Level cho Pet.

 • Tương tự với các cấp Đột Phá Pet lên Level 65, 67 và 70 sẽ yêu cầu Cấp Pet cần đột phá, Số lượng Đá Tam Sinh, Pet Nguyên liệu với cấp độ Sao và Level khác nhau.