Vua Nạp Xu [18.05 - 24.05]

Cùng trở thành ông Vua nạp xu của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia nạp xu vào Game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng nạp xu. Ai nạp xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

-=- VUA NẠP XU -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 18.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 24.05.2023.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia nạp xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê TOP xếp hạng và trao thưởng.

Xếp hạng tiêu phí Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

HẠNG 1
Danh hiệu: Giàu Nứt Vách
Sau khi dùng nhận danh hiệu "Giàu Nứt Vách”, Công+120 Thủ+80 Nhanh+120 May+80, danh hiệu thời hạn 10 ngày Khóa
1
Rương Vũ Khí LEGEND-St 285/287 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Siêu Việt 1
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Linh Nguyên-Tự Chọn 10
HẠNG 2 Linh Nguyên-Tự Chọn 8
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Pha Lê 7 Màu 80
Mảnh Ngọc Lam 700
HẠNG 3 Linh Nguyên-Tự Chọn 5
Pha Lê 7 Màu 60
Rương Ấn Siêu Việt 1
Mảnh Ngọc Lam 600
HẠNG 4 - 10 Linh Nguyên-Tự Chọn 3
Hộp Hồn Tinh-Vừa 150
Mảnh Ngọc Lam 500

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Nạp tối thiếu 30.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện Vua Nạp Xu tại Mục EVENT -> Hấp Dẫn ->  Giờ EVENT -> Vua Nạp Xu:

 

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng GunnyPC nào các bạn!