Quà Nạp Mỗi Ngày [18.05 - 24.05]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 18.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24.05.2023.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạp Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

200-499 Xu

Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Quà Quyển Phù Hiệu 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

500-999 Xu

Quà Quyển Phù Hiệu 2
Sách Thần-Trung 2
Đá Phong Ấn 10
Châu báu Sát Lv15 3
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 10

1000-1999 Xu

Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
Thẻ Phụ Kiện: Hươu Trắng (10 ngày) 1

2000-4999 Xu

Bao tay Venus +5 1
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1
Mảnh Ngọc Lam 50
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Siêu Xe H2R (7 ngày) 1

5000-9999 Xu

Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 3
Đá Thức Tỉnh 3
Đá Khắc 100
Nguồn sức mạnh 3
Hắc Diệu 50
Thẻ Phụ Kiện Thuyền Kỳ Lân (30 ngày) 1

10000-99999 Xu

Nguồn sức mạnh 6
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca
10 Ngày
1
Đá Thức Tỉnh 6
Đá Dung Hợp 2
Hắc Diệu 100
Linh Nguyên-Tự Chọn 2

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày