Cường hóa vật phẩm

Giới thiệu

Khác biệt với các webgame và game casual thông thường, Gunny Online có hệ thống nâng cấp trang bị - vũ khí rất công phu và thú vị với nhiều hình thức như: Cường Hóa, Hợp Thành, Khảm Nạm, Dịch Chuyển Thuộc Tính, Dung Luyện.

Cách vào Tiệm Rèn

Tại giao diện chính của trò chơi, các bạn nhấp chọn biểu tượng Tiệm Rèn để đến khu vực nâng cấp trang bị

1

Chức Năng Tiệm Rèn

Giao diện chính của Tiệm Rèn gồm 4 thẻ chức năng:

Cường Hóa

- Chức năng này dùng để cường hóa cấp độ và sức mạnh của vũ khí / trang bị thông qua các loại Đá Cường Hóa.

- Để cường hóa trang bị, người chơi bỏ trang bị vào ô vật phẩm sau đó bỏ các loại đá cường hóa, bùa mau mắn (không bătbuộc) vào các ô tương ứng. Cuối cùng bấm Cường Hóa để hoàn tất cường hóa trang bị.

- Sau khi cường hóa Bùa và đá cường hóa sẽ biến mất.

1

1. Cường hóa trang bị thành công: trang bị sẽ nâng lên cấp cao hơn, gia tăng về sức mạnh / phòng thủ.

2. Cường hóa trang bị thất bại: trang bị sẽ bị rớt cấp cường hóa

Khảm Nạm

- Chức năng này gia tăng sức mạnh của vũ khí / trang bị thông qua khảm nạm các loại châu báu thuộc tính, châu báu phòng thủ và châu báu tấn công vào các lỗ còn trống trên trang bị

- Trang bị cường hóa đến các cấp 3 - 6 - 9 sẽ lần lượt mở thêm các lỗ cắm châu báu.

- Người chơi có thể khảm nạm các loại châu báu vào ô cắm loại châu báu tương ứng trên trang bị.

- Châu báu sau khi khảm nạm có thể gỡ ra khỏi trang bị, mỗi lần gỡ châu báu người chơi phải trả một khoản phí.

1

Hợp Thành

- Chức năng này gia tăng sức mạnh của vũ khí / trang bị thông qua việc hợp thành 4 loại đá thuộc tính Thanh Long - Chu Tước - Bạch Hổ - Huyền Vũ vào trang bị.

- Người chơi bỏ vật phẩm vào ô trang bị, sau đó nạp đá hợp thành. Cuối cùng bấm nút Hợp thành để kết quá quá trình hợp thành trang bị.

1

Lưu ý

- Sau khi hợp thành, trang bị sẽ được cộng điểm thuộc tính (công kích, may mắn, nhanh nhẹn hoặc phòng thủ) tùy thuộc vào loại đá hợp thành.

- Có 5 cấp độ đá hợp thành, sau khi hợp thành đá cấp thấp chỉ có thể tiếp tục hợp thành trang bị với các loại đá hợp thành cấp cao hơn (cùng loại)

Di chuyển

- Chức năng này dịch chuyển cấp độ cường hóa và điểm thuộc tính cộng thêm của trang bị gốc sang một trang bị mới (cùng loại).

- Người chơi bỏ trang bị muốn cho tiếp nhận thuộc tính vào ô Thuộc tính tiếp nhận, bỏ trang bị cần di chuyển thuộc tính vào ô Thuộc tính xuất hiện. Sau đó bấm di chuyển để hoàn thành.

1

Lưu ý

Di chuyển chỉ áp dụng cho cấp độ cường hóa và điểm thuộc tính, không thể di chuyển châu báu từ trang bị gốc sang trang bị tiếp nhận thuộc tính.

Dung luyện

- Chức năng này dùng để dung luyện các vật phẩm cùng tên cấp thấp trở thành vật phẩm cấp cao (cùng tên). Có thể áp dụng để dung luyện các loại đá cường hóa, đá hợp thành, trang sức như nhẫn, lắc tay.

- Người chơi bỏ 4 vật phẩm cần dung luyện vào ô trang bị, sau đó cho công thức tương ứng với loại trang bị. Ví dụ: dung luyện nhẫn phải có "công thức dung luyện nhẫn", dung luyện đá thanh long phải có "công thức dung luyện đá thanh long" v...v...

- Cuối cùng bạn nhấn Dung Luyện để hoàn tất quá trình dung luyện vật phẩm.

1

Lưu ý

Đối với dung luyện trang sức như Nhẫn, Lắc Tay , chỉ có thể dung luyện các trang sức cùng tên và cùng cấp độ.