Nhiệm vụ sự kiện

Hệ thống nhiệm vụ này chỉ xuất hiện khi có họat động, sự kiện đặc biệt. Phần thưởng của các nhiệm vụ này tùy thuộc vào nội dung của sự kiện. Gunner hãy thường xuyên truy cập vào trang chủ của Gunny để theo dõi các tin tức và hoạt động, sự kiện sắp diễn ra tại Vương Quốc Gà nhé.

1