Ưu Đãi Nạp [18.05 - 24.05]

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 18.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24.05.2023.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
Phần Thưởng SL Giá gốc Giá bán Giới hạn SL mua Mua Bằng Thời Hạn Ngày
WOW-MAKEUP 1 5000 2500 1 Xu/Xu Khóa 7
Ngọc Lân Quyết 1 400 280 1 Xu/Xu Khóa 7
Ánh Mắt Rực Lửa 1 1000 700 1 Xu/Xu Khóa 7
Tiên Nhân Tóc Đỏ 1 2000 1400 1 Xu/Xu Khóa 7
Nón Hồng Ngọc 1 4000 2800 1 Xu/Xu Khóa 7
Kỳ Lân Tiên Thánh 1 6000 4200 1 Xu/Xu Khóa 7
Mộ Xuân Ảnh 1 400 280 1 Xu/Xu Khóa 7
Trăng Lưu Ly 1 1000 700 1 Xu/Xu Khóa 7
Sóng Thu Man Mác 1 2000 1400 1 Xu/Xu Khóa 7
Ngọc Hải Đường 1 4000 2800 1 Xu/Xu Khóa 7
Tiên Quỳnh Ngọc Y 1 6000 4200 1 Xu/Xu Khóa 7
Tiếng Chuông Ngân 1 400 280 1 Xu/Xu Khóa 7
Trân Châu Ánh Bạc 1 400 280 1 Xu/Xu Khóa 7
Miệng Cười Mỉm Chi 1 1000 700 1 Xu/Xu Khóa 7
Niềm Vui Đầy Tràn 1 1000 700 1 Xu/Xu Khóa 7
Đại Dương Xanh Biếc 1 2000 1400 1 Xu/Xu Khóa 7
Hương Vị Tự Nhiên 1 2000 1400 1 Xu/Xu Khóa 7
Hoa Đỏ Xinh Xinh 1 4000 2800 1 Xu/Xu Khóa 7
Hoa Đỏ Xinh Xinh 1 4000 2800 1 Xu/Xu Khóa 7
Thiếu Niên Gấu Trúc 1 6000 4200 1 Xu/Xu Khóa 7
Thiếu Nữ Gấu Trúc 1 6000 4200 1 Xu/Xu Khóa 7
Hộp Thẻ Dụng Cụ Học Tập 1 1200 600 20 Xu/Xu Khóa 0
Hộp Thẻ Dép Lào 1 900 300 20 Xu/Xu Khóa 0
Hộp Thẻ Trứng Phục Sinh 1 900 300 20 Xu/Xu Khóa 0
Hộp Thẻ Trống May Mắn 1 900 300 20 Xu/Xu Khóa 0
Hộp Thẻ Thùng Tát Nước 1 900 300 20 Xu/Xu Khóa 0
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 150 100 30 Xu/Xu Khóa 0
Đá tăng cấp 1 350 100 30 Xu/Xu Khóa 0
Đá Tăng Sao Lv1 1 270 100 50 Xu/Xu Khóa 0
Túi Đá Cường Hóa 1 1000 200 5 Xu/Xu Khóa 0
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Phần Thưởng SL Giá gốc Giá bán Giới hạn SL mua Mua Bằng Thời Hạn Ngày
Vũ Công Hồ Ly 1 7500 4500 1 Xu 30
Ánh Mắt Lửa 1 7500 4500 1 Xu 30
Gió Bấc (nam) 1 5000 3000 1 Xu 365
Đặc Sắc (nam) 1 5000 3000 1 Xu 365
Lam Sẫm 1 7500 4500 1 Xu 30
Thì Thầm Gió 1 7500 4500 1 Xu 30
Mộng Mị (nữ) 1 5000 3000 1 Xu 365
Huyên Náo (nữ) 1 5000 3000 1 Xu 365
Cảm Xúc Mơ 1 7500 4500 1 Xu 365
Xuân Dịu Dàng 1 7500 4500 1 Xu 365
Vực Lửa Đỏ 1 7500 4500 1 Xu 365
Xuân Hân Hoan 1 7500 4500 1 Xu 365
Huy Hoàng 1 5000 3000 1 Xu 365
Thương Cảm 1 5000 3000 1 Xu 365
Mây Phủ 1 5000 3000 1 Xu 365
Trời Cao 1 5000 3000 1 Xu 365
Huyền Mặc 1 5000 3000 1 Xu 365
Hoa Văn Ngọc Bích 1 5000 500 1 Xu/Xu Khóa 7
Đá Khổng Tước 1 5000 3000 1 Xu 365
Tóc Mây Bồng Bềnh 1 5000 3000 1 Xu 365
Bướm Ngọc 1 5000 500 1 Xu/Xu Khóa 7
Kỷ Niệm Xa Xăm 1 5000 3000 1 Xu 365
Bạc-Hộp Thẻ Dụng Cụ Học Tập 1 2500 1250 10 Xu/Xu Khóa 0
Bạc-Hộp Thẻ Dép Lào 1 1250 600 10 Xu/Xu Khóa 0
Bạc-Hộp Thẻ Trứng Phục Sinh 1 1250 600 10 Xu/Xu Khóa 0
Bạc-Hộp Thẻ Trống May Mắn 1 1250 600 10 Xu/Xu Khóa 0
Bạc-Hộp Thẻ Thùng Tát Nước 1 1250 600 10 Xu/Xu Khóa 0
Đá năng lượng-Cao 1 500 200 10 Xu/Xu Khóa 0
Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình 1 800 400 20 Xu/Xu Khóa 0
Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám 1 800 400 20 Xu/Xu Khóa 0
Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu 1 400 100 999 Xu/Xu Khóa 0
Châu báu chúc phúc công kích 1 1500 1000 5 Xu/Xu Khóa 0
Châu báu chúc phúc phòng ngự 1 1500 1000 5 Xu/Xu Khóa 0
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1 1500 1000 5 Xu/Xu Khóa 0
Châu báu sát thương Lv17 1 700 350 5 Xu/Xu Khóa 0
Hồ Lô-Siêu 1 3000 1800 1 Xu/Xu Khóa 0
Trùng Sinh Đơn 1 500 300 40 Xu/Xu Khóa 0
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Phần Thưởng SL Giá gốc Giá bán Giới hạn SL mua Mua Bằng
Vàng-Hộp Thẻ Dụng Cụ Học Tập 1 5000 2500 5 Xu/Xu Khóa
Vàng-Hộp Thẻ Dép Lào 1 2500 1250 5 Xu/Xu Khóa
Vàng-Hộp Thẻ Trứng Phục Sinh 1 2500 1250 5 Xu/Xu Khóa
Vàng-Hộp Thẻ Trống May Mắn 1 2500 1250 5 Xu/Xu Khóa
Vàng-Hộp Thẻ Thùng Tát Nước 1 2500 1250 5 Xu/Xu Khóa
Thẻ phụ kiện Voi Vàng (Vĩnh viễn) 1 30000 1 1 Xu
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ 1 8000 2500 15 Xu
Gà Thần Thái (Vĩnh viễn) 1 50000 5000 1 Xu
SUPER-Hoa Tiên
7 Ngày
1 30000 20000 1 Xu
Mảnh Cao-LEGEND GunPhone 1 1000 500 20 Xu/Xu Khóa
Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết 1 1000 500 20 Xu/Xu Khóa
Bao tay Athena 1 1000 500 2 Xu/Xu Khóa
Nhẫn Athena 1 1000 500 2 Xu/Xu Khóa
Loa Lớn-Siêu 1 10100 9999 5 Xu/Xu Khóa
Loa lớn thế giới 1 2000 1699 10 Xu/Xu Khóa
Mảnh Tượng Gunny-Cao 1 200 100 500 Xu/Xu Khóa
Hồ Lô Xóa EXP-Cao 1 8800 6666 1 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Nước 1 20000 15000 5 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Đất 1 4000 3000 5 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Lửa 1 2000 1500 5 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Gió 1 1000 500 5 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Sáng 1 20000 10000 0 Xu/Xu Khóa
Linh Nguyên-Tối 1 20000 10000 0 Xu/Xu Khóa
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ 1 15000 10000 1 Xu/Xu Khóa
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1 15000 10000 1 Xu/Xu Khóa
Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ 1 15000 10000 1 Xu/Xu Khóa
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1 15000 10000 1 Xu/Xu Khóa
Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc 1 5000 4500 20 Xu/Xu Khóa
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 1 5000 2500 5 Xu/Xu Khóa
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  1 5000 2500 5 Xu/Xu Khóa
Ma Thạch 5000 EXP 1 5000 2500 99 Xu/Xu Khóa

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư