Gà Đột Biến [18.05 - 24.05]

Đột biến tuần này có gì đây?

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
18.05.2023 21.05.2023
Tóc Nâu Gọn Gàng
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn


Ước Mơ Thiếu Nữ
8 ngày
22.05.2023 24.05.2023 Miệng Cười Mỉm Chi
8 ngày
Xinh Xắn Đáng Yêu
8 ngày


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
18.05.2023 21.05.2023
Jodie Lanh Lợi
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn


Công Chúa Thủy Tinh
8 ngày
Công Tử Tóc Tím
8 ngày
22.05.2023 24.05.2023 Tiểu Thư Tóc Tím
8 ngày
Công Chúa Hoa Tím
8 ngày
Đặc Nhiệm Che Mặt
8 ngày

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).