Đăng Nhập 14 Ngày Nhận Thưởng

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 11.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 24.05.2023.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục Đạt Phần Thưởng Số Lượng Hình Ảnh
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Rương Huy Chương đặc biệt 2
500 Xu khóa 1
Bong Bóng 13 Tuổi
3 ngày
1
Linh Nguyên-Tối 1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Quyển Phù Hiệu-Nón-Ưu Tú 1
Châu báu sát thương Lv17 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Linh Nguyên-Lửa 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Ưu Tú 1
500 Xu khóa 1
Linh Nguyên-Sáng 1
Rương Vũ Khí A 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Thẻ Phụ Kiện: Chuột Hamster
30 Ngày
1
Châu báu sát thương Lv17 1
Túi 10-50 Đá Thánh 8
Túi Quà Dũng Sĩ 1
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Phụ Kiện: Ngựa Lửa Chiến
30 Ngày
1
500 Xu khóa 1
Khắc Ấn Pháo Đài (3)-Hoàn Mỹ-Ngẫu nhiên sao 1
Linh Nguyên-Nước 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngày Phần thưởng Số Lượng Hình ảnh
Ngày 1 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 2 Bạc Trắng 20
Ngày 3 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Ngày 4 Vật Tế Cao 30
Ngày 5 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 6 Ma Thạch 5000 EXP 1
Ngày 7 Vàng Tím 20
Ngày 8 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 9 Pha Lê Bóng Tối 20
Ngày 10 Pha Lê Ánh Sáng 20
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Pha Lê Linh Hồn 35
Ngày 13 Bụi Sao 50
Ngày 14 Đá Thức Tỉnh 1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.