Tăng Cấp Nhận Quà

Tăng cấp nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Tăng cấp trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 18.05.2023
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 24.05.2023

Điều kiện và Phần thưởng

Gunner đạt cấp 5 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tăng cấp trang bị lên các cấp 1, 2, 3 sẽ nhận được phần quà như sau:

Điều kiện Phần thưởng
Tăng cấp trang bị đạt cấp 1


Đá tăng cấp (1 ngày) (x20)

Tinh hoa vinh dự (x50)

Túi quà Apollo (x10)

Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng (x1)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 2


Đá tăng cấp (1 ngày) (x30)

Tinh hoa vinh dự (x120)

Túi quà Midas (x20)

Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng (x3)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 3


Đá tăng cấp (1 ngày) (x50)

Tinh hoa vinh dự (x300)

Túi quà Maria (x30)

Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc (x1)

*Sau khi cường hóa trang bị đạt +12, mới có thể tiếp tục cường hóa đạt cấp 1, 2, 3.

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP TRANG BỊ TẠI ĐÂY