Vua Nạp Xu [04.01 - 10.01]

Cùng trở thành ông Vua nạp xu của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia nạp xu vào Game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng nạp xu. Ai nạp xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

-=- VUA NẠP XU -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 10.01.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia nạp xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê TOP xếp hạng và trao thưởng.

Xếp hạng NẠP Phần thưởng Số lượng

HẠNG 1

Danh hiệu: Giàu Nứt Vách


Sau khi dùng nhận danh hiệu "Giàu Nứt Vách”, Công+120 Thủ+80 Nhanh+120 May+80, danh hiệu thời hạn 10 ngày Khóa

1
Vòng Tay 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 5
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 3
HẠNG 2 Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 2
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 4
Rương Ngẫu Nhiên Kỹ Năng THM Nước (Trung-Cao) 3
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Vòng Tay 11 Tuổi +5
7 Ngày
1
HẠNG 3 Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 4
Rương Ngẫu Nhiên Kỹ Năng THM Nước (Trung-Cao) 2
Rương Ấn Siêu Việt 1
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
HẠNG 4 - 10 Đá Ấn Linh Hồn 150
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 4
Rương Ngẫu Nhiên Kỹ Năng THM Nước (Trung-Cao) 1
Vòng Tay 9 Tuổi +4
7 Ngày
1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Nạp tối thiếu 30.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện Vua Nạp Xu tại Mục EVENT -> Hấp Dẫn ->  Giờ EVENT -> Vua Nạp Xu:

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng GunnyPC nào các bạn!