Gà Đột Biến [04.01 - 10.01]

Đột biến tuần này có gì đây?

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
04.01.2024 07.01.2024
Tiên Nhân Tóc Đỏ
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Sóng Thu Man Mác
8 ngày
08.01.2024 10.01.2024 Ánh Mắt Rực Lửa
8 ngày
Trăng Lưu Ly
8 ngày


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
04.01.2024 07.01.2024
Rồng Mắt Xanh
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Rồng Ăn Vặt
8 ngày
Hải Tặc (Nữ)
8 ngày
08.01.2024 10.01.2024 Hải Tặc (Nam)
8 ngày
Dũng Giả (Nam)
8 ngày
Dũng Giả (Nữ)
8 ngày

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).