Đăng Nhập 14 Ngày Nhận Thưởng

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 17.01.2024.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục Đạt Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Rương Huy Chương đặc biệt 2
500 Xu khóa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Thường 1
Linh Nguyên-Tối 1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Châu báu sát thương Lv17 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Linh Nguyên-Lửa 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 3
500 Xu khóa 1
Đá Phong Ấn 50
Rương Vũ Khí A 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Ngọc Thố
30 Ngày
1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Túi 10-50 Đá Thánh 8
Túi Quà Dũng Sĩ 1
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Phụ Kiện Thú 3 Sừng
30 Ngày
1
500 Xu khóa 1
Khắc Tà Thần (2) -Hoàn Mỹ-Ngẫu nhiên sao 1
Linh Nguyên-Tự Chọn 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngày Phần thưởng Số Lượng
Ngày 1 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 2 Bạc Trắng 20
Ngày 3 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Ngày 4 Nước Linh Hồn 5
Ngày 5 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 6 Ma Thạch 5000 EXP 1
Ngày 7 Đá Tín Nhiệm 20
Ngày 8 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 9 Pha Lê Bóng Tối 20
Ngày 10 Pha Lê Ánh Sáng 20
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Đá Biến Đổi 20
Ngày 13 Cành Mộc Linh 5
Ngày 14 Đá Thức Tỉnh 1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.