Tiêu Xu Tích Lũy [04.01 - 10.01]

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10.01.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mốc Tiêu Vật Phẩm SL
200 Phỉ Thúy 2
Đá Tiến Hóa 1
Đá Khắc 2
500 Đá Tín Nhiệm 5
Sổ Tay Thám Hiểm-Điểm Đấu 5
Đá Luyện Hóa 2
1,000 Đá Ma Ngọc 100
Bí Ngân 5
Nến Thất Bảo 6
3,500 Búa S-Phù điêu
7 Ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 Ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 Ngày
1
8,000 Dùi Huyền Tinh 350
Bùa Truyền thuyết 1
Lavar Chúa điệu đà
7 Ngày
1
15,000 Nữ Hoàng Băng Giá
7 Ngày
1
Ma Thạch Nhất Linh-Hoàn Mỹ 6
Trứng PET 5 Sao 1
30,000 Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên 1
Baymax
7 Ngày
1
SUPER - Sách Hắc Ám
7 Ngày
1
50,000 Thuốc Tăng Tư Chất 10
Đá Thức Tỉnh 20
Mèo Kitty hoa
7 Ngày
1
80,000 Linh Nguyên-Tự Chọn 10
Oh
7 Ngày
1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 3
100,000 Cơ giáp vô dịch
7 Ngày
1
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Rương Ấn Siêu Việt 1
200,000 Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP 1
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
300,000 Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Siêu Việt 1
Châu Báu Ma Pháp_Nhanh-ST(19)  1
400,000 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 50
Pha Lê 7 Màu 100
Nhẫn 13 Tuổi +5
7 Ngày
1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.