Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1 [04.01 - 10.01]

 Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY 3 CHỌN 1

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 10.01.2024.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

Mốc nạp Gói quà Vật Phẩm SL
200 Gói 1 Đá tăng cấp 5
Nhẫn Athena (Vĩnh viễn) 1
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý 2
Gói 2 Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma 2
Bùa Hoàn mỹ 1
Bao tay Athena (Vĩnh viễn) 1
500 Gói 1 Đá tăng cấp 10
Châu báu Sát Lv.15 2
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý 3
Gói 2 Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma 2
Châu báu Sát Lv.15 2
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
1,000 Gói 1 Đá tăng cấp 20
WOW-Vắc-xin
7 Ngày
1
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý 6
Gói 2 Hộp thẻ tivi-tủ lạnh 20
WOW-Lồng Đèn
7 Ngày
1
Châu báu Sát Lv.15 3
Gói 3 Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma 4
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
2,000 Gói 1 Đá tăng cấp 40
Châu báu sát thương Lv17 1
Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma 8
Gói 2 Túi Mảnh Linh Lực Gà Con 2
Túi Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Châu báu sát thương Lv17 1
Gói 3 Ma Thạch 5000 EXP 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Danh Hiệu: Tinh Anh Tộc Bom
30 Ngày
1
5,000 Gói 1 Đá tăng cấp 100
Thẻ phụ Kiện Rùa (Vĩnh viễn) 1
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý 24
Gói 2 Đá tăng cấp 100
Bùa Tốc Độ-Siêu việt 1
Danh Hiệu: Quốc Vương Tộc Bom 1
Gói 3 Ma Thạch Nhị Thánh-Siêu Việt 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 2
Thần Hộ Mệnh 4 Sao 1
8,000 Gói 1 Thẻ Danh Hiệu: Lướt Gió (Vĩnh viễn) 1
Ngọc-May Mắn 1
Túi Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 2
Gói 2 Phù Hiệu Nước Hoàn Mỹ-Vũ Khí 2
Phản Chiếu-Sơ 1
Danh Hiệu: Ủy Viên Cà Khịa
7 Ngày
1
Gói 3 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập (mới) 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết (mới) 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 1
Ma Thạch Nhất Linh-Siêu Việt 1
15,000 Gói 1 Rương VK Ngẫu Nhiên St 260/262 1
Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí 2
Gói 2 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết 1
Nhẫn 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
Rương TB Thức Tỉnh PET Quàng Thượng 1
Gói 3 Rương Kỹ Năng Cao Hộ Mệnh Nước-Lửa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 10
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Ngẫu Nhiên 1
Rương Thức Tỉnh Hỏa Khuyển 1
30,000 Gói 1 Bộ Thời Trang VIP: Vương Giả Hoàng Kim 1
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
Kungfu Đại Hiệp 5 Sao 1
Gói 2 Bộ Thời Trang VIP: Chiến Binh Mùa Đông 1
SUPER-Gậy Kỳ Lân
7 Ngày
1
Thẻ Phụ Kiện: Hươu Trắng (Vĩnh viễn) 1
Gói 3 Quà 10 Điểm Linh Lực 1500
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10
Rương Ấn Siêu Việt 1
Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP 1
50,000 Gói 1 Bộ Thời Trang VIP: Phép Màu Kim Cương 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ
30 Ngày
1
Ấn Linh Hồn-Hoàn Mỹ 1
Gói 2 Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ 1
Hồn Bóng Tối 5 Sao 1
Gói 3 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ
30 Ngày
1
100,000 Gói 1 Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 1
Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP 1
Gói 2 Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (Vĩnh viễn) 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 20
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Gói 3 Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Đá Tín Nhiệm 1000
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 20
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
200,000 Gói 1 Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
LEGEND-Súng Điện (Vĩnh viễn) 1
Gói 2 LEGEND-Gậy Kỳ Lân (Vĩnh viễn) 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Gói 3 Đá Tín Nhiệm 2000
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
300,000 Gói 1 Nhẫn 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Túi Phượng Hoàng Lửa 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 300
Gói 2 Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Rương Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt 1
Đá Thức Tỉnh 300
Gói 3 Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Đá Tín Nhiệm 3000
Đá Biến Đổi 4000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2
500,000 Gói 1 Nhẫn 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết-Lv9
Công-Thủ-Nhanh-May
2
Đá Biến Đổi 10000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
Gói 2 Vòng Tay 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết-Lv9
Công-Nhanh-Ma Công-Ma Kháng
2
Mảnh Ngọc Lam 6000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
Gói 3 Vòng Tay 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Linh Nguyên-Tự Chọn 100
Đá Tín Nhiệm 5000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
1,000,000 Gói 1 Vòng Tay 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 100
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 8
Gói 2 Nhẫn 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn 1
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết-Lv9
Công-Nhanh-Ma Công-Ma Kháng
2
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8
Gói 3 Nhẫn 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 200
Đá Tín Nhiệm 10000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng: 

Lưu ý:

  • Trong thời gian sự kiện, Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.