Làm VIP Được Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các Gunner mở mới V.I.P, tiếp phí V.I.P và tặng VIP cho người khác sẽ nhận được phần thưởng.


Thời gian hoạt động "Làm VIP được quà".

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10.01.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ trừ máy chủ mới

Phần thưởng

Khi tiến hành mua mới/tiếp phí/ tặng V.I.P các bạn sẽ được nhận những quà tặng sau:

Mở mới VIP Quà tặng Số lượng Hình ảnh
VIP 6 Tháng WOW·Thùng tát nước
7 ngày
1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 50
Đá tăng cấp  5
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 3
Châu báu sát thương Lv15 3
Bao tay Venus +3 2
VIP 3 Tháng Mũi khoan cấp 1 50
Đá Linh Hồn 3
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Châu báu sát thương Lv15 2
nước tu luyện cấp 3 2
VIP 1 Tháng Mũi khoan cấp 1 20
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 1
Túi quà VIP đặc biệt 4
Châu báu sát thương Lv15 1

 

Hướng dẫn mua V.I.P

Bước 1: Click chọn icon VIP trên thông tin nhân vật tại giao diện Quảng Trường.

Bước 2: Chọn 1 trong 3 bảng V.I.P là 1 tháng, 3 tháng hoặc nữa năm, sau đó chọn VIP - Tiếp phí để mua mới. Hoặc chọn "Mở cho bạn" nhập tên nhân vật để mở VIP cho người đó.

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ QUYỀN LỢI V.I.P


Lưu ý

  • Tất cả vật phẩm được tặng sẽ ở dạng khóa.
  • Chỉ người tặng VIP mới nhận được quà, người được tặng không nhận được.
  • Không giới hạn số lần nhận thưởng.