Nguyên tắc xử lý

Để bảo đảm cho thế giới Gunny Online luôn trong sạch, văn minh, Gunny Team xin công bố bộ nguyên tắc xử lý các trường hợp vi phạm:

    • Những trường hợp liên quan đến tài khoản:
Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Hack tài khoản hoặc vật phẩm của người khác. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (Bằng chứng quay phim).
Giả mạo GM, Admin, nhân viên VNG. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (Bằng chứng quay phim).
Giả mạo hoặc lừa đảo người chơi . Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 14 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
    • Những trường hợp phát ngôn với từ ngữ xấu:
Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Sử dụng từ ngữ thô tục (chửi bậy, lời rao bậy trong game, forum, trong tù…). Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng những từ ngữ thô tục xúc phạm GM, Admin. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng từ ngữ thô tục, xúc phạm VNG dưới mọi hình thức. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
    • Những trường hợp vi phạm nguyên tắc đặt tên:
Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Sử dụng tên nhân vật phạm quy. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 1 tuần, Gunner tự đổi tên.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Sử dụng tên Guild phạm quy. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản Chủ Guild 3 ngày, sau thời gian đó Chủ Guild phải huỷ Guild.
Nếu sau đó công ty phát hiện vẫn còn Bang hội này, khóa tài khoản BC vĩnh viễn, hủy bang hội này.
Sử dụng ký tự đặc biệt để đặt tên Guild (xem như có hành vi can thiệp vào trò chơi làm thay đổi kết quả bình thường). Thông báo trong forum.
Giải tán Guild và sẽ không hỗ trợ những thiệt hại có thể xảy ra cho những Guild đặt tên có ký tự đặc biệt.
Sử dụng tên vi phạm nguyên tắc đặt tên để làm danh hiệu trong Guild Khóa tài khoản 2 ngày. Khóa tài khoản 3 ngày. Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng tên không dấu đa nghĩa. Trong trường hợp này, VNG sẽ toàn quyền quyết định.
Tên phòng phạm quy. Tùy theo vi phạm tương ứng với các điều khoản trong bản nội quy.
    • Những trường hợp tuyên truyền, quảng cáo vi phạm quy định:
Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Tuyên truyền, truyền bá:
Sản phẩm khác những sản phẩm do VNG phát hành (Web, game…).
Vi phạm thuần phong mỹ tục.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Tuyên truyền, truyền bá:
Hack, bug, dupe…
Hình thức lừa đảo.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Xách động, bài xích.
Đả kích, xúc phạm và làm tổn hại uy tín của Gunny Online và VNG.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Những vi phạm khác có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có ý định tổn hại đến người khác. Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
(Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp).
    • Những trường hợp liên quan đến Tài khoản:
Các vi phạmLần 1Lần 2
Có hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động trò chơi. Khóa tài khoản 2 ngày. Khóa tài khoản vĩnh viễn.