Quà Tri Ân Gunner

Từ 13/07 – 09/08/2023, Gunner đăng nhập Gunny sau đó nhận thưởng ngay tại EVENT -> Lễ Mừng Sinh Nhật.

Trong giao diện Lễ Mừng Sinh Nhật, Gunner nhấn vào mục Phúc Lợi Gunny.

Chi tiết phần thưởng

Quà Tri Ân Gunner Điều kiện nhận Mô tả thưởng
Rương Sinh Nhật 14 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 01/04/2009 đến 06/06/2010. Mở nhận: Gunner 14 Tuổi (30-30-30-30/Vĩnh viễn) x1, Rương 100 Xu Khóa x75, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x14, Quà Sinh Nhật May Mắn x15, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (140 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 13 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2010 đến 06/06/2011. Mở nhận: Gunner 13 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x70, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x13, Quà Sinh Nhật May Mắn x14, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (130 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 12 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2011 đến 06/06/2012. Mở nhận: Gunner 12 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x65, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x12, Quà Sinh Nhật May Mắn x13, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (120 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 11 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2012 đến 06/06/2013. Mở nhận: Gunner 11 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x60, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x11, Quà Sinh Nhật May Mắn x12, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (110 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 10 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2013 đến 06/06/2014. Mở nhận: Gunner 10 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x55, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x10, Quà Sinh Nhật May Mắn x11, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (100 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 9 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2014 đến 06/06/2015. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 9 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x50, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x9, Quà Sinh Nhật May Mắn x10, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (90 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 8 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2015 đến 06/06/2016. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 8 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x45, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x8, Quà Sinh Nhật May Mắn x9, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (80 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 7 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2016 đến 06/06/2017. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 7 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x40, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x7, Quà Sinh Nhật May Mắn x8, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (70 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 6 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2017 đến 06/06/2018. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 6 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x35, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x6, Quà Sinh Nhật May Mắn x7, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (60 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 5 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2018 đến 06/06/2019. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 5 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x30, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x5, Quà Sinh Nhật May Mắn x6, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (50 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 4 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 07/06/2019 đến 08/06/2020. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 4 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x25, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x4, Quà Sinh Nhật May Mắn x5, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (40 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 3 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 09/06/2020 đến 14/07/2021. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 3 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x20, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x3, Quà Sinh Nhật May Mắn x4, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (30 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 2 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 15/07/2021 đến 20/07/2022. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 2 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x15, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x2, Quà Sinh Nhật May Mắn x3, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (20 ngày) x1
Rương Sinh Nhật 1 Tuổi Dành tặng cho Gunner có nhân vật tạo từ 21/07/2022 đến 09/08/2023. Mở nhận: Danh Hiệu Gunner 1 Tuổi x1, Rương 100 Xu Khóa x10, Rương Linh Nguyên Ngẫu Nhiên x1, Quà Sinh Nhật May Mắn x2, Bong Bóng 14 Tuổi (full +140, 14 ngày) x1, Thẻ Phụ Kiện Thú: Nguyệt Ảnh Đồng (10 ngày) x1

Quà Sinh Nhật May Mắn mở nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau: SUPER-Bong Bóng x1, SUPER-Vua Mèo x1, SUPER-Lì Xì x1, SUPER-Cá Chép x1, WOW-Lồng Đèn x1, WOW-Vua Mèo x1, WOW-Vắc-xin x1, WOW-Gậy Như Ý x1, WOW-Xếp Hình x1, SUPER-Ná Thần x1, WOW - Quạt Gà x1, WOW-Bong Bóng x1, WOW-Cá Chép x1, WOW-MAKEUP x1, WOW-GunPhone x1, WOW - Người tuyết x1, Bà thím vui vẻ x1, Đậu đậu tinh linh x1, Ana Sky x1, BB x1, Bựa Thiếu gia x1, Khỉ may mắn (Nữ) x1, Người máy 3P x1, R2-D2 x1, Clone x1, Khỉ may mắn (Nam) x1, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x588, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x288, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x188, Đá Đột Phá x288, Đá Đột Phá x88, Đá Đột Phá x58, Mảnh Thú Cưỡi x288, Mảnh Thú Cưỡi x88, Mảnh Thú Cưỡi x58, Linh hồn thú cưỡi x88, Linh hồn thú cưỡi x58, Linh hồn thú cưỡi x28, Linh Hồn Pet x88, Linh Hồn Pet x58, Linh Hồn Pet x28, Bí Ngân x288, Bí Ngân x88, Bí Ngân x58, Đá Manh Hóa x288, Đá Manh Hóa x188, Đá Manh Hóa x88, Đá Tín Nhiệm x10, Đá Tín Nhiệm x5, Đá Phong Ấn x288, Đá Phong Ấn x88, Đá Phong Ấn x58, Vật Tế Cao x288, Vật Tế Cao x88, Vật Tế Cao x58, Thuốc Tăng Cấp Thú x288, Thuốc Tăng Cấp Thú x88, Thuốc Tăng Cấp Thú x58, Dùi Huyền Tinh x288, Dùi Huyền Tinh x88, Dùi Huyền Tinh x58, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x88, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x58, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x28, Đồng x288, Đồng x88, Đồng x58, Hắc Diệu x288, Hắc Diệu x88, Hắc Diệu x58, Phỉ Thúy x588, Phỉ Thúy x188, Phỉ Thúy x88, Đá Tăng Sao Lv1 x88, Đá Tăng Sao Lv1 x58, Đá Tăng Sao Lv1 x28, Đá tăng cấp x88, Đá tăng cấp x58, Đá tăng cấp x28, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x288, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x88, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x58, Quả Hồn-Sơ x288, Quả Hồn-Sơ x88, Quả Hồn-Sơ x58.