Combo Trang Bị Mừng 14 Tuổi

Vòng Tay 14 Tuổi

Tên trang bị Công Thủ Nhanh May
Vòng Tay 14 Tuổi  21 22 22 21
Vòng Tay 14 Tuổi +1 33 36 36 33
Vòng Tay 14 Tuổi +2 46 49 49 46
Vòng Tay 14 Tuổi +3 62 66 66 62
Vòng Tay 14 Tuổi +4 85 94 94 85
Vòng Tay 14 Tuổi +5 160 171 171 160
Vòng Tay 14 Tuổi +6 208 224 224 208
Vòng Tay 14 Tuổi +7 277 295 295 277
Vòng Tay 14 Tuổi +8 369 397 397 369
Vòng Tay 14 Tuổi +9 398 438 438 398
Vòng Tay 14 Tuổi +10 558 614 614 558
Kết hợp 2 cái (Vòng Tay 14 Tuổi +5,Vòng Tay 14 Tuổi +6, Vòng Tay 14 Tuổi +7 ,Vòng Tay 14 Tuổi +8, Vòng Tay 14 Tuổi +9, Vòng Tay 14 Tuổi +10).
Khi nhân vật trang bị 2 trong 6 vật phẩm trên thì mỗi thuộc tính Thủ-Nhanh-Ma Công-Ma Kháng cộng thêm 35 điểm, Giảm Sát Thương Chịu 2%.

Nhẫn 14 Tuổi

Tên trang bị Công Thủ Nhanh May
Nhẫn 14 Tuổi  25 27 27 25
Nhẫn 14 Tuổi +1 36 39 39 36
Nhẫn 14 Tuổi +2 49 52 52 49
Nhẫn 14 Tuổi +3 67 72 72 67
Nhẫn 14 Tuổi +4 90 99 99 90
Nhẫn 14 Tuổi +5 153 164 164 153
Nhẫn 14 Tuổi +6 200 216 216 200
Nhẫn 14 Tuổi +7 266 285 285 266
Nhẫn 14 Tuổi +8 355 382 382 355
Nhẫn 14 Tuổi +9 475 522 522 475
Nhẫn 14 Tuổi +10 665 731 731 665
Kết hợp 2 cái(Nhẫn 14 Tuổi +5,Nhẫn 14 Tuổi +6,Nhẫn 14 Tuổi +7,Nhẫn 14 Tuổi +8,Nhẫn 14 Tuổi +9,Nhẫn 14 Tuổi +10).
Khi nhân vật trang bị 2 trong 6 vật phẩm trên thì mỗi thuộc tính Thủ-Nhanh-Ma Công-Ma Kháng cộng thêm 35 điểm, Giảm Sát Thương Chịu 2%.

Dây Chuyền 14 Tuổi

Tên Mô tả Công  Thủ Nhanh May Tăng HP
Dây Chuyền 14 Tuổi Dây chuyền đặc biệt nhân dịp Gunny 14 Tuổi, không thể gia hạn. 45 45 45 45 84%

Thời Trang Mới

Bộ Siêu Hành Tinh-Nam

Bộ Siêu Hành Tinh-Nữ

Bộ Nhịp Điệu Con Tim-Nam

Bộ Nhịp Diệu Con Tim-Nữ

Bong Bóng 14 Tuổi

 

Tên Mô tả Công Thủ Nhanh May
Bong Bóng Mừng 14 Tuổi Bong Bóng đặc biệt nhân dịp Sinh nhật Gunny 14 Tuổi, Có thể tiếp phí. 14 14 14 14
Bong Bóng 14 Tuổi Bong Bóng đặc biệt nhân dịp Sinh nhật Gunny 14 Tuổi, Không thể tiếp phí. 140 140 140 140

Cánh Mừng 14 Tuổi

Tên Mô tả Công Thủ Nhanh May
Ngân Hà Rực Rỡ Cánh đặc biệt nhân dịp Sinh nhật Gunny 14 Tuổi, Có thể tiếp phí. 14 14 14 14
Ngân Hà Rực Rỡ Cánh đặc biệt nhân dịp Sinh nhật Gunny 14 Tuổi, Không thể tiếp phí. 140 140 140 140

Thú Cưỡi Mới

Tên Mô tả Thuộc tính
Nguyệt Ảnh Đồng Sử dụng sẽ nhận phụ kiện thú cưỡi Nguyệt Ảnh Đồng, tăng nhiều thuộc tính, nhận từ Hoạt Động. Sát thương 14
Hộ giáp 14
HP 1400
Ma Công 14
Ma Kháng 14

Biến Hình PET mới

Tên Mô tả Thuộc tính
Thiên Cơ Sử dụng thức tỉnh Biến Hình PET Thiên Cơ theo sau nhân vật, tăng nhiều lực chiến, nhận từ Hoạt Động. HP 5%
Chịu sát thương POW -2%