Bùa Khắc Ấn

Thông Tin Cơ Bản

Gunner Lv.48 trở lên có thể xem và nâng cấp tại giao diện Túi – Khắc Ấn.

Ấn Bùa trực tiếp tăng thêm thuộc tính cho nhân vật và thêm kỹ năng cho người chơi trong trận đấu.

Quy tắc kích hoạt kỹ năng Bùa Khắc Ấn: 6 Ấn trong cùng một bộ phải được trang bị cùng loại kỹ năng mới có thể kích hoạt kỹ năng được. Nếu mà trong 6 Ấn đó cùng 1 loại kĩ năng nhưng khác hiệu quả (ví dụ 0.1% hoặc 0.2%) thì có hiệu lực với hiệu quả phẩm chất thấp nhất (0.1%). Nếu mà nhiều bộ Ấn cùng 1 kỹ năng thì sẽ ưu tiên hiệu quả lớn nhất.

Gunner cần có nguyên liệu Bùa Ấn & Hồn Tinh để tiến hành nhập Bùa vào Ấn.

Hướng dẫn tham gia

Người chơi Click vào Ấn sau đó chọn Luyện để mở giao diện Ấn Bùa.

Để Khảm Bùa, người chơi cần có nguyên liệu Bùa Ấn nhận được thông qua PB Liên Server – Nguy Cơ Tiềm Ẩn.

Khi người chơi Khảm Bùa sẽ nhận thêm nhiều thuộc tính khác nhau.

Gồm có các loại Bùa Sau:

Tên Bùa Hình ảnh 
Bùa Lửa Đỏ
Bùa Băng Giá
Bùa Bão Sét
Bùa Nứt Đất
Bùa Ánh Sáng
Bùa Hắc Ám

Các Kỹ năng nhận được thêm trong Bùa Khắc Ấn.

Tên Kỹ năng Hiệu quả
Tim Lửa (Dùng Bùa Lửa có xác xuất nhận) Khi chịu sát thương Bỏng, Kháng Bỏng tăng 40%, duy trì 2 turn, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Tim Lửa Khi chịu sát thương Bỏng, Kháng Bỏng tăng 60%, duy trì 2 turn, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Tim Lửa Khi chịu sát thương Bỏng, Kháng Bỏng tăng 80%, duy trì 2 turn, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Lửa Tím (Dùng Bùa Lửa có xác xuất nhận) Mỗi 600 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% sát thương bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Lửa Tím Mỗi 450 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% sát thương bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Lửa Tím Mỗi 300 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% sát thương bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Cam Lộ (Dùng Băng Giá có xác xuất nhận) Khi bắt đầu turn, hồi mức HP tối đa nhất định, mỗi 2000 điểm phòng thủ giúp hồi 0.1% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Cam Lộ Khi bắt đầu turn, hồi mức HP tối đa nhất định, mỗi 1500 điểm phòng thủ giúp hồi 0.1% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Cam Lộ Khi bắt đầu turn, hồi mức HP tối đa nhất định, mỗi 1000 điểm phòng thủ giúp hồi 0.1% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Chữa Lành (Dùng Băng Giá có xác xuất nhận) Khi chịu sát thương đạn pháo, có xác suất 5% kích hoạt hiệu quả, hồi 10% HP, chờ 5 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Chữa Lành Khi chịu sát thương đạn pháo, có xác suất 5% kích hoạt hiệu quả, hồi 15% HP, chờ 5 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Chữa Lành Khi chịu sát thương đạn pháo, có xác suất 5% kích hoạt hiệu quả, hồi 20% HP, chờ 5 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Vận Hội (Dùng Bão Sét có xác xuất nhận) Mỗi 600 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% tỉ lệ bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Vận Hội Mỗi 450 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% tỉ lệ bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Vận Hội Mỗi 300 điểm may mắn sẽ tăng thêm 0.1% tỉ lệ bạo kích (Có hiệu lực trong PVP)
Gió Động (Dùng Bão Sét có xác xuất nhận) Mỗi lần tấn công, có xác suất 1.0% kích hoạt hiệu quả Thần Tốc, thể lực tối đa 120, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Gió Động Mỗi lần tấn công, có xác suất 1.5% kích hoạt hiệu quả Thần Tốc, thể lực tối đa 120, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Gió Động Mỗi lần tấn công, có xác suất 2.0% kích hoạt hiệu quả Thần Tốc, thể lực tối đa 120, mỗi trận hiệu lực 1 lần (Có hiệu lực trong PVP)
Giáp Cứng (Dùng Nứt Đất có xác xuất nhận) Mỗi 200 điểm hộ giáp sẽ tăng 0.1% hiệu quả Giảm Thương (Có hiệu lực trong PVP)
Giáp Cứng Mỗi 150 điểm hộ giáp sẽ tăng 0.1% hiệu quả Giảm Thương (Có hiệu lực trong PVP)
Giáp Cứng Mỗi 100 điểm hộ giáp sẽ tăng 0.1% hiệu quả Giảm Thương (Có hiệu lực trong PVP)
Bồi Nguyên (Dùng Nứt Đất có xác xuất nhận) Mỗi 400 điểm phòng thủ sẽ tăng thêm 0.1% HP tối đa (Có hiệu lực trong PVP)
Bồi Nguyên Mỗi 300 điểm phòng thủ sẽ tăng thêm 0.1% HP tối đa (Có hiệu lực trong PVP)
Bồi Nguyên Mỗi 200 điểm phòng thủ sẽ tăng thêm 0.1% HP tối đa (Có hiệu lực trong PVP)
Tuyệt Kỹ (Dùng Bùa Ánh Sáng có xác xuất nhận) Dùng kỹ năng chủ động 4 lần sẽ hồi 2 điểm MP (Có hiệu lực trong PVP)
Tuyệt Kỹ Dùng kỹ năng chủ động 4 lần sẽ hồi 3 điểm MP (Có hiệu lực trong PVP)
Tuyệt Kỹ Dùng kỹ năng chủ động 4 lần sẽ hồi 4 điểm MP (Có hiệu lực trong PVP)
Khiên Thánh (Dùng Bùa Ánh Sáng có xác xuất nhận) Khi dùng kỹ năng thú cưỡi/pet, có xác suất 2% nhận được khiên chắn bằng 10% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Khiên Thánh Khi dùng kỹ năng thú cưỡi/pet, có xác suất 2% nhận được khiên chắn bằng 15% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Khiên Thánh Khi dùng kỹ năng thú cưỡi/pet, có xác suất 2% nhận được khiên chắn bằng 20% HP (Có hiệu lực trong PVP)
Tan Nát (Dùng Hắc Ám có xác xuất nhận) Khi đạn pháo trúng địch, khiến mục tiêu giảm 0.5% phòng thủ và Hộ Giáp, duy trì 2 turn, tối đa cộng dồn 20 tầng (Có hiệu lực trong PVP)
Tan Nát Khi đạn pháo trúng địch, khiến mục tiêu giảm 0.75% phòng thủ và Hộ Giáp, duy trì 2 turn, tối đa cộng dồn 20 tầng (Có hiệu lực trong PVP)
Tan Nát Khi đạn pháo trúng địch, khiến mục tiêu giảm 1.0% phòng thủ và Hộ Giáp, duy trì 2 turn, tối đa cộng dồn 20 tầng (Có hiệu lực trong PVP)
Tâm Ma (Dùng Hắc Ám có xác xuất nhận) Mỗi khi bắt đầu turn, mất 4% HP tối đa, sát thương tăng 8%, duy trì cả trận (Có hiệu lực trong PVP)
Tâm Ma Mỗi khi bắt đầu turn, mất 3% HP tối đa, sát thương tăng 8%, duy trì cả trận (Có hiệu lực trong PVP)
Tâm Ma Mỗi khi bắt đầu turn, mất 2% HP tối đa, sát thương tăng 8%, duy trì cả trận (Có hiệu lực trong PVP)