PET Mới - Quàng Thượng

Thông Tin Cơ Bản

Pet có phẩm chất 4 Sao & 5 Sao, 4 Sao có thể tăng lên 5 Sao.

Pet có trang bị Thức tỉnh 1, có thể dùng Phong Ấn.

Kỹ Năng

Tên Kỹ Năng Hiệu Quả
Giang Sơn Của Trẫm Sau khi dùng sẽ hóa thành Máy Bay, nếu chạm vào đồng đội sẽ hợp thể thành công, duy trì 3 turn. Sau số turn nhất định sẽ tự động hủy hiệu quả, xuất hiện trong phạm vi 100 pixel quanh người chơi bị nhập thể. Sau khi nhập thể sẽ không bị sát thương, không thể bắn pháo, không thể phá băng, có thể dùng kỹ năng pet và kỹ năng thú cưỡi, Hồi HP, Ẩn Thân Nhóm, Tịnh Hóa (Có hiệu lực trong PVP)
Ban Cho Cá Khô Khi hồi HP, người chơi bị nhập thể nhận hiệu quả hồi HP bằng 200% hiệu quả của bản thân (Có hiệu lực trong PVP)
Bảo Vệ Lông Lá Khi nhập thể, giúp mục tiêu nhập thể tăng 30% hiệu quả Giảm Thương, nhận khiên chắn hấp thu sát thương bằng 30% HP tối đa, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ăn Cá Nướng Nào Sau khi dùng, người chơi bị nhập thể turn kế đạn pháo sẽ kèm hiệu quả Bỏng, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ướp Lạnh Là Nhất Sau khi dùng, người chơi bị nhập thể turn kế đạn pháo 100% kích hoạt hiệu quả Đóng Băng, duy trì 2 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Động Tác Cứng Nhắc Sau khi dùng, người chơi bị nhập thể turn kế đạn pháo sẽ kèm hiệu quả Khóa Góc, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Quàng Thượng Giá Lâm Sau khi dùng, giúp mục tiêu nhập thể tăng 4 trị cơ bản bằng 50% thuộc tính của bản thân, tối đa tăng 24000, duy trì 4 turn.Có thể hóa thành đạn pháo, bay khỏi bản thể, gây cho mục tiêu sát thương bằng 300% tổng sát thương của bản thân, khi kết thúc turn sẽ tử vong. (Có hiệu lực trong PVP)
Để Đó Trẫm Lo Sau khi dùng, sẽ khấu trừ HP thay cho người chơi bị nhập thể, nhưng sẽ không chí tử, duy trì 3 turn. Khi chỉ còn lại 1 HP sẽ không thể tiếp tục khấu trừ HP thay cho mục tiêu (Có hiệu lực trong PVP)
Miêu Hồn Thức Tỉnh Khi trên sân không có đồng đội, bản thân tăng 50% HP, tăng 30% hiệu quả Giảm Thương (Có hiệu lực trong PVP)
Giang Sơn Của Trẫm-Thức Tỉnh 1 Sau khi dùng sẽ hóa thành Máy Bay, nếu chạm vào đồng đội sẽ hợp thể thành công, duy trì 3 turn. Sau số turn nhất định sẽ tự động hủy hiệu quả, xuất hiện trong phạm vi 100 pixel quanh người chơi bị nhập thể. Sau khi nhập thể sẽ không bị sát thương, không thể bắn pháo, không thể phá băng, có thể dùng kỹ năng pet và kỹ năng thú cưỡi, Hồi HP, Ẩn Thân Nhóm, Tịnh Hóa, khi nhập thể sẽ tăng cho mục tiêu 15% sát thương, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ăn Cá Nướng Nào-Thức Tỉnh 1 Sau khi dùng, người chơi bị nhập thể turn kế đạn pháo sẽ kèm hiệu quả Bỏng, khiến mục tiêu trúng đòn bị giảm 50% hiệu quả trị liệu từ pet, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Động Tác Cứng Nhắc-Thức Tỉnh 1 Sau khi dùng, người chơi bị nhập thể turn kế đạn pháo sẽ kèm hiệu quả Khóa Góc và Mù Lòa, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Quàng Thượng Giá Lâm-Thức Tỉnh 1 Sau khi dùng, giúp mục tiêu nhập thể tăng 4 trị cơ bản bằng 50% thuộc tính của bản thân, tối đa tăng 24000, duy trì 4 turn, tăng cho mục tiêu nhập thể 1 tầng Ảo Ảnh. Có thể hóa thành đạn pháo, bay khỏi bản thể, gây cho mục tiêu sát thương bằng 300% tổng sát thương của bản thân, khi kết thúc turn sẽ tử vong. (Có hiệu lực trong PVP)
Kỹ năng Phong Ấn Mô tả
Miêu Hoàng Hộ Thể Trong chiến đấu, sát thương phải chịu giảm 3% (max 5%).
Miêu Hoàng Hộ Thể Trong chiến đấu, sát thương phải chịu giảm 4% (max 5%).
Miêu Hoàng Hộ Thể Trong chiến đấu, sát thương phải chịu giảm 5% (max 5%).
Cá Nướng Xuất Kích Khi đạn pháo trúng địch, 3% (max: 5%) kích hoạt hiệu quả Bỏng, khiến địch mỗi turn mất 5% HP, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Cá Nướng Xuất Kích Khi đạn pháo trúng địch, 4% (max: 5%) kích hoạt hiệu quả Bỏng, khiến địch mỗi turn mất 5% HP, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Cá Nướng Xuất Kích Khi đạn pháo trúng địch, 5% (max: 5%) kích hoạt hiệu quả Bỏng, khiến địch mỗi turn mất 5% HP, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).