Phó Bản LSV - Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Thông Tin Cơ Bản

Tham gia tại: CHIẾN ĐẤU -> PB Liên Server -> Nguy Cơ Tiềm Ẩn.

Để tham gia Phó bản này, Gunner cần có Vé để vào. Vé nhận được từ các hoạt động ingame hoặc mua tại SHOP.

Tùy vào loại Vé mà Gunner có thể mở độ khó của Phó bản theo: Dễ - Thường – Khó – Anh Hùng – Ác Mộng.

Phó bản có 4 Ải cần vượt qua, mỗi tuần Gunner có thể Vượt tối đa 3 lần.

Hướng Dẫn Vé

Có 5 loại Vé tương ứng 5 phẩm chất khác nhau:

Mô tả Hình ảnh
Vé PB Nguy Cơ Lv1 Dùng để mở Phó bản Liên Server Nguy Cơ Tiềm Ẩn độ khó Dễ, 4 vé cấp thấp có thể ghép thành 1 vé cấp cao hơn (Nhấn vào sử dụng để Tẩy luyện & Hợp thành)
Vé PB Nguy Cơ Lv2 Dùng để mở Phó bản Liên Server Nguy Cơ Tiềm Ẩn độ khó Thường, 4 vé cấp thấp có thể ghép thành 1 vé cấp cao hơn  (Nhấn vào sử dụng để Tẩy luyện & Hợp thành)
Vé PB Nguy Cơ Lv3 Dùng để mở Phó bản Liên Server Nguy Cơ Tiềm Ẩn độ khó Khó, 4 vé cấp thấp có thể ghép thành 1 vé cấp cao hơn  (Nhấn vào sử dụng để Tẩy luyện & Hợp thành)
Vé PB Nguy Cơ Lv4 Dùng để mở Phó bản Liên Server Nguy Cơ Tiềm Ẩn độ khó Anh Hùng, 4 vé cấp thấp có thể ghép thành 1 vé cấp cao hơn  (Nhấn vào sử dụng để Tẩy luyện & Hợp thành)
Vé PB Nguy Cơ Lv5 Dùng để mở Phó bản Liên Server Nguy Cơ Tiềm Ẩn độ khó Ác Mộng, Vé Vào cấp 5 chỉ có thể ghép bằng Vé Vào cấp 4.  (Nhấn vào sử dụng để Tẩy luyện & Hợp thành)

Cũng tùy vào loại Vé mà Gunner có thể nhận thêm được các thuộc tính khác nhau khi vào Phó bản.

Gunner có thể nhấn Sử dụng Vé để hợp thành hoặc Tẩy luyện thuộc tính.

Người chơi có thể đọc kỹ thêm về hướng dẫn Vé.

Các ải trong PB LSV – Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Ải 1: Đánh Lui Đội Trưởng

Ải 2: Đụng độ với Dơi Chúa

Ải 3: Đánh Lui Chú Hề

Ải 4: Chơi đùa với Mèo Đen

Phần thưởng