Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1 [08.02 - 14.02]

 Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY 3 CHỌN 1

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 08.02.2024.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 14.02.2024.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

Mốc nạp Gói quà Vật Phẩm SL
200 Gói 1 Đá tăng cấp 5
Nhẫn Athena (Vĩnh viễn) 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 1
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 1
Bùa Hoàn mỹ 1
Bao tay Athena (Vĩnh viễn) 1
500 Gói 1 Đá tăng cấp 10
Châu báu Sát Lv.15 2
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Châu báu Sát Lv.15 2
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
1,000 Gói 1 Đá tăng cấp 20
WOW-Vắc-xin
7 Ngày
1
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 4
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 4
WOW-Lồng Đèn
7 Ngày
1
Châu báu Sát Lv.15 3
Gói 3 Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma 4
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
2,000 Gói 1 Đá tăng cấp 40
Thuốc Tăng Tư Chất 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Túi Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Rương Phụ Kiện Thú (Vĩnh Viễn) 1
Gói 3 Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Thẻ Danh Hiệu: Hoa Xinh
30 Ngày
1
5,000 Gói 1 Đá tăng cấp 100
Thẻ phụ kiện Máy Nổ (Vĩnh viễn) 1
Châu báu Sát Lv.19 1
Gói 2 Đá tăng cấp 100
Vũ khí phụ: Hoa Hồng Hắc Ám
7 Ngày
1
Thẻ phụ Kiện Vịt (Vĩnh viễn) 1
Gói 3 Đá Ma Ngọc 1500
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 2
Mảnh Ngọc Lục 500
8,000 Gói 1 Rương VK Ngẫu Nhiên St 260/262 1
Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí 1
Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ 1
Gói 2 Thẻ Danh Hiệu: Lướt Gió (Vĩnh viễn) 1
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 10
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  10
Gói 3 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập (mới) 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết (mới) 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 5
15,000 Gói 1 Phản Chiếu-Sơ 1
Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
Super-Thiên sứ ban phúc
7 Ngày
1
Gói 2 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết 1
Nhẫn 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
Khiên Captain
7 Ngày
1
Gói 3 Rương Kỹ Năng Cao Hộ Mệnh Nước-Lửa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 10
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Ngẫu Nhiên 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 4
30,000 Gói 1 Bộ Thời Trang Phong Cách Ai Cập 1
Thẻ Phụ Kiện: Hươu Trắng (Vĩnh viễn) 1
Đá Thức Tỉnh 50
Gói 2 Bộ Thời Trang VIP: Chiến Binh Mùa Đông 1
Thẻ Xe Du Hành Vũ Trụ (Vĩnh viễn) 1
Đá Thức Tỉnh 50
Gói 3 Đá Ấn Linh Hồn 450
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10
Rương Ấn Siêu Việt 1
Rương Ấn Linh Hồn Ưu Tú 1
50,000 Gói 1 Bộ Thời Trang VIP: Phép Màu Kim Cương 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 Ngày
1
Thẻ Triệu Hồi: Tiểu Rồng Xanh (Vĩnh viễn) 1
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 10
Danh Hiệu: Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 Ngày
1
Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP 1
Gói 3 Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 10
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 Ngày
1
100,000 Gói 1 Vòng Tay 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Bạch Kỳ Mã (Vĩnh viễn) 1
LEGEND-Hồ Lô Như Ý
7 Ngày
1
Gói 2 Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 2
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 20
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Đá Tín Nhiệm 1000
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 20
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
200,000 Gói 1 Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
LEGEND-Súng Điện (Vĩnh viễn) 1
Gói 2 Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt 1
Gói 3 Đá Tín Nhiệm 2000
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
300,000 Gói 1 Nhẫn 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Túi Rồng Băng 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 300
Gói 2 Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Túi Phượng Hoàng Lửa 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 300
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Đá Tín Nhiệm 3000
Đá Biến Đổi 4000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2
500,000 Gói 1 Nhẫn 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Đá Ấn Linh Hồn 75000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
Gói 2 Vòng Tay 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết-Lv9
Công-Nhanh-Ma Công-Ma Kháng
2
Đá Biến Đổi 10000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
Gói 3 Vòng Tay 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Đá Tín Nhiệm 5000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
1,000,000 Gói 1 Vòng Tay 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 100
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8
Gói 2 Nhẫn 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Đá Ấn Linh Hồn 15000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8
Gói 3 Phụ Kiện Thú Cưỡi: Rồng Vương (Vĩnh viễn) 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 200
Đá Tín Nhiệm 10000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng: 

Lưu ý:

  • Trong thời gian sự kiện, Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.