Gà Đột Biến [08.02 - 14.02]

Đột biến tuần này có gì đây?

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
08.02.2024 11.02.2024
Phong Thái Tiêu Dao
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Tóc Dài Phiêu Du
8 ngày
12.02.2024 14.02.2024 Nét Môi Cười
8 ngày
Khiêm Nhường Đức Độ
8 ngày


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
08.02.2024 11.02.2024
Nữ Thần Vương Miện
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Nam Thần Vương Miện
8 ngày
Bá Tước Dạ Hội
8 ngày
12.02.2024 14.02.2024 Nữ Hoàng Dạ Hội
8 ngày
Bé Mèo Chăm Chỉ
8 ngày
Nhóc Mèo Học Giỏi
8 ngày

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).