Đăng Nhập 14 Ngày Nhận Thưởng

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 01.02.2024.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 14.02.2024.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục Đạt Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Rương Huy Chương đặc biệt 2
500 Xu khóa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Thường 1
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Châu báu sát thương Lv17 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 3
500 Xu khóa 1
Đá Phong Ấn 50
Rương Vũ Khí A 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Thẻ Phụ Kiện Thú: Bò Sữa Trái Tim
30 Ngày
1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Túi 10-50 Đá Thánh 8
Túi Quà Dũng Sĩ 1
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Phụ Kiện Thú: Gấu Máy
30 Ngày
1
500 Xu khóa 1
Khắc Tà Thần (4) -Hoàn Mỹ-Ngẫu nhiên sao 1
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 2
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngày Phần thưởng Số Lượng
Ngày 1 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 2 Bạc Trắng 20
Ngày 3 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Ngày 4 Đá Hồn Lửa 5
Ngày 5 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 6 Ma Thạch 5000 EXP 1
Ngày 7 Đá Tín Nhiệm 20
Ngày 8 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 9 Pha Lê Bóng Tối 20
Ngày 10 Pha Lê Ánh Sáng 20
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Đá Biến Đổi 20
Ngày 13 Pha Lê Băng 5
Ngày 14 Đá Thức Tỉnh 1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.