Pre-Lễ Mừng Sinh Nhật

PRE-LỄ MỪNG SINH NHẬT

Thời gian diễn ra

 • o Bắt đầu: 10h00 – 11/05/2023
 • o Kết thúc: 23h59 – 07/06/2023
 • o Tham gia tại EVENT --> Lễ Mừng Tuổi

Sinh nhật

  • o Chia thành 4 tuần, mỗi tuần có 6 Icon nhiệm vụ.

 • o Gunner tham gia hoàn thành nhiệm vụ theo điều kiện tương ứng sẽ nhận được điểm sinh nhật.
 • o Ngoài nhiệm vụ hằng tuần, tại Tab Sinh nhật có thêm mục Hẹn Ước.
 • o Gunner tốn điểm sinh nhật để mở nhận thêm nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được nhiều điểm hơn.

SHOP Sự Kiện

  • o Gunner có điểm sinh nhật có thể dùng điểm này mua tại SHOP Sự kiện.

 • o Shop sự kiện chia làm 2 loại, 1 loại đúng giờ có thể đấu giá (1 hàng trên) và 1 loại dùng điểm mua trực tiếp (2 hàng dưới và các trang sau).
 • o Hướng dẫn Đấu Giá
  • Vào lúc 12h & 20h hằng ngày số lượng món đấu giá & vật phẩm được đấu giá sẽ tạo mới.
  • Trong khoảng thời gian 12h-13h & 20h-21h Gunner có thể đưa ra giá đấu.
  • Trong khoảng thời gian 13h00 – 13h10 & 21h00 – 21h10 hệ thống sẽ ghi nhận Giá đấu cuối cùng của các Gunner.
  • Trong khoảng thời gian 13h10 – 13h20 & 21h10 – 21h20 hệ thống sẽ tiến hành tổng kết hạng người đưa ra điểm đấu giá cao nhất.
  • Sau 13h20 & 21h20 hệ thống sẽ gửi thưởng qua thư.
  • Ngoài ra khi người chơi đấu giá thất bại, hệ thống sẽ ngẫu nhiên rút may mắn gửi thêm. Số lượng may mắn tùy vào vật phẩm.