Nhiệm Vụ Sự Kiện

Chào Gunner,

Nhiệm vụ sự kiện tuần mới dành cho Gunner đây, Gunner có thể xem những sự kiện này tại Nhiệm vụ (Q) -> Nhiệm vụ sự kiện nhé!

Thu Thập Kẹo Hồ Lô

Thu thập Kẹo Hồ Lô
Thời gian 00h00 25/05/2023 - 23h59 31/05/2023.
Cấp độ Level 25 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 3 nhiệm vụ sau:
- Hạ gục 1 người trong Guild Chiến
- Hạ gục 2 người trong Tự Do
- Vượt Ải Đại Chiến Rồng LEGEND x1
Ghi Chú Kẹo Hồ Lô
Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận lại tối đa 9 lần.
Dùng Đổi thưởng miễn phí tại EVENT -> Đổi Thưởng -> Đổi Kẹo Hồ Lô
Phần Thưởng

Kẹo Hồ Lô x2
Trạng thái: Không Khóa

Biến Hình Ngẫu Nhiên

 
Thời gian 00h00 25/05/2023 - 23h59 31/05/2023.
Cấp độ Level 12 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
Thi đấu Tự do được Biến hình ngẫu nhiên Set trang bị từ hệ thống, thi đấu thắng sẽ nhận thưởng.
Ghi Chú Không giới hạn lần nhận thưởng.
Phần Thưởng
Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

Tinh hoa vinh dự

Khóa

10

Dũng Sĩ Không Gian

 
Thời gian 00h00 25/05/2023 - 23h59 31/05/2023.
Cấp độ Level 12 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
- Trong Đấu Trường Không Gian hạ gục 1 người
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng tối đa 1 lần.
Phần Thưởng
Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Vé Tăng Vật Tổ 200
Quả Hồn-Sơ 20
Mảnh Chiến Kỹ 15
Đá Ma Ngọc 100
Mã Não 1
Thuốc Hoạt Bát 1
Rương xu khóa sơ 5
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1

Trổ Tài Diễn Võ

 
Thời gian 00h00 25/05/2023 - 23h59 31/05/2023.
Cấp độ Level 24 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
- Chiến thắng 1 trận đấu Giải Chiến Thần
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng tối đa 1 lần. Nếu trong ngày không hoàn thành, thì qua ngày mới, số lần sẽ không reset.
Phần Thưởng
Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Hắc Diệu 5
Pha Lê Linh Hồn 30
Đá Luyện Hóa 5
Túi 2-10 Đá Thánh 3
Quả Hồn-Sơ 30
Mảnh Ngọc Lam 6
Rương xu khóa sơ 10