Gà Con Mạo Hiểm

GÀ CON MẠO HIỂM

Bắt đầu: 09h00 - 25/05/2023
Kết thúc: 23h59 - 31/05/2023

Trong phiên bản Gà con nổi loạn lần này, Gà Con mạo hiểm đã được cập nhật thêm giao diện mới cùng rất nhiều tính năng mới, vừa chơi trò trí tuệ lại còn được quà ngon thật là thích phải không Gunner!!!

Giao diện mới được làm lại đẹp hơn rộng rãi hơn.


Luật chơi

  • Gà con mạo hiểm sẽ thiết lập lại lúc 0h00
  • Thưởng nhận từ các ô sẽ chuyển vào túi, thưởng nhận khi đạt mốc ô sẽ chuyển qua thư.
  • Đánh kí hiệu lên ô có bom sẽ không di chuyển vào ô đó được nữa, đánh kí hiệu lần nữa để hủy
  • Máy Dò Tìm có thể tìm 1 bom miễn phí xung quanh Gà- người chơi được miễn phí 2 lần, lần thứ 3 sẽ tốn 100 Xu/Xu khóa, lần thứ 4 200 Xu/Xu khóa, lần thứ 5 300 Xu/Xu khóa,….
  • Khi hồi sinh, Gà sẽ hồi đầy sinh lực phí 150xu/xu khóa.
  • Khi chơi hết số lần miễn phí Gunner có thể chơi lại(phí 800xu/xu khóa)

Bảng Xếp Hạng

  • Mỗi khi đi qua 1 ô có phần thưởng Gunner sẽ được một điểm dùng để đua top Bảng Xếp Hạng. Khi thời gian kết thúc sẽ trao thưởng top 100.
  • Bảng Xếp Hạng được cập nhật theo thời gian thực nên Gunner nên chú ý để đạt được số điểm cần thiết khi đua top.

Phần thưởng

Quà Phần thưởng
Quà Hạng 1 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Set Cơ giáp vô địch (Phụ kiện Hoạt hình Kinh Điển), Đá Tăng Sao Lv1 x80, Đá Phong Ấn x20
Quà Hạng 2 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Set Cơ giáp vô địch (Phụ kiện Hoạt hình Kinh Điển), Đá Tăng Sao Lv1 x50, Đá Phong Ấn x10
Quà Hạng 3 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Set Cơ giáp vô địch (Phụ kiện Hoạt hình Kinh Điển), Đá Tăng Sao Lv1 x40, Đá Phong Ấn x10
Quà Hạng 4 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Set Cơ giáp vô địch (Phụ kiện Hoạt hình Kinh Điển), Đá Tăng Sao Lv1 x30, Đá Phong Ấn x10
Quà Hạng 5 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Set Cơ giáp vô địch (Phụ kiện Hoạt hình Kinh Điển), Đá Tăng Sao Lv1 x20, Đá Phong Ấn x10
Quà Hạng 6-10 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Đá Linh Hồn x400, Vật Tế-Cao x150
Quà Hạng 11-20 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Đá Linh Hồn x300, Vật Tế-Cao x150
Quà Hạng 21-30 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Đá Linh Hồn x300, Vật Tế-Cao x100
Quà Hạng 31-50 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Đá Linh Hồn x200, Vật Tế-Cao x100
Quà Hạng 51-100 Gà Con Mạo Hiểm Mở nhận: Đá Linh Hồn x200, Vật Tế-Cao x80