Kho Báu Hắc Ám

-=- KHO BÁU HẮC ÁM-=-

Thời gian:

Bắt đầu: 10h00 - 25/05/2023

Kết thúc: 23h59 - 31/05/2023

Phần thưởng

 • Phần thưởng Vòng Quay :  Đá Luyện Hóa
 • Phần xếp hạng liên server : Đá Luyện Hóa, Mảnh PET Hắc Ám.
 • Thưởng Hắc Ám : Châu báu sát thương level 17, Thẻ Danh Hiệu Tiểu Ác Ma, Quà Mảnh Pet, Quà Hồn Tinh, Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết. (Tất cả thưởng đều ở trạng thái khóa).

Thông tin cơ bản

 • Các Gunner Cấp 20 trở lên mới có thể tham gia sự kiện.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, có thể tham gia rút thưởng, đổi rương, thưởng Hắc Ám.
 • Sau khi kết thúc sự kiện chỉ có thể nhận thưởng. Ngày kế tiếp hoạt động sẽ mất khỏi giao diện Event.

Quy tắc tham gia

Quay Thưởng Hắc Ám
 • Mỗi ngày có 10 lần miễn phí quay Kho Báu Hác Ám. Giãn cách mỗi lần quay miễn phí là 10 phút.
 • Sau khi hết số lần miễn phí hoặc còn đang thời gian chờ lần miễn phí kế tiếp, mỗi lần quay sẽ tốn 100 xu hoặc 100 xu khóa. Quay 10 lần tốn 900 xu hoặc 900 xu khóa.
 • Trong Quay Thưởng Hắc Ám có 8 vị trí phần thưởng. Quay vào vị trí nào nhận phần thưởng tương ứng.
 • Khi quay vào các vị trí có chưa vật phẩm Đá (hoăc vật phẩm khác) sẽ nhận được số điểm tương ứng với số lượng. Điểm nhận được sẽ dùng để xếp hạng liên server.
 • Mỗi lượt quay sẽ tích lũy vào kho thưởng 1 điểm.
 • Quay vào vị trí 5%, 10% sẽ nhận được số vật phẩm tương ứng với số % của kho thưởng. Ví dụ : Quay vào ô 10% sẽ nhận số vật phẩm tương ứng với 10% của kho thưởng.
 • Quay vào vị trí của châu báu sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 loại châu báu Hắc Ám màu đen, đỏ, vàng, lam, lục.
Đổi Rương và Mở Rương
 • Đổi Rương
   • Châu Báu Hắc Ám dùng để đổi rương tương ứng với số châu báu cần có
   • Có 3 loại Rương Hắc Ám : Rương Hắc Ám – Đồng, Rương Hắc Ám – Bạc, Rương Hắc Ám –Vàng.
  • Mỗi loại rương khi mở sẽ nhận được vật phẩm Đá. Tùy theo mỗi loại sẽ nhận tối đa số vật phẩm khác nhau
  • Rương Hắc Ám – Đồng: Mở nhận ngẫu nhiên 3 – 5 Đá, tối đa nhận 1800 Đá.
  • Rương Hắc Ám – Bạc: Mở nhận ngẫu nhiên 5 – 7 Đá, tối đa nhận 5880 Đá
  • Rương Hắc Ám – Vàng : Mở nhận ngẫu nhiên 7 – 9 Đá, tối đa nhận 15120 Đá.
 • Đổ xúc xắc mở rương
  • Mỗi rương Hắc Ám Đồng – Bạc – Vàng khi mở rương sẽ có một quy tắc đổ xúc xắc khác nhau. Cứ mỗi lần đổ xí ngầu đạt yêu cầu sẽ tăng bội số. Vật phẩm gốc sẽ nhân cho bội số đó.
  • Mỗi lần tăng một rương sẽ tăng bội số lên gấp 5 hoặc 6 lần. Bội số của rương trước sẽ nhân cho bội số của lần tăng rương kế tiếp.
  • Đổ xí ngầu phải có số điểm nằm trong mốc điểm yêu cầu màu xanh lá của thanh điểm thì mới có thể tiếp tục tăng rương.
  • Nếu đổ thất bại tiếp tục đổ xí ngầu sẽ tốn xu. Số xu của mỗi lần tăng rương của từng loại rương sẽ khác nhau.
  • Có 5 vị trí rương tương ứng 5 mốc đổ xí ngầu.
   • Ném xúc xắc lần đầu sẽ không tốn xu.
   • Rương Hắc Ám – Đồng :
    • Rương đầu tiên mỗi lần ném xúc xắc tốn 100 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 2 mỗi lần ném xúc xắc tốn 200 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 3 mỗi lần ném xúc xắc tốn 300 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 4 mỗi lần ném xúc xắc tốn 400 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 5 mỗi lần ném xúc xắc tốn 500 xu/xu khóa.
   • Rương Hắc Ám – Bạc :
    • Rương đầu tiên mỗi lần ném xúc xắc tốn 300 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 2 mỗi lần ném xúc xắc tốn 500 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 3 mỗi lần ném xúc xắc tốn 1000 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 4 mỗi lần ném xúc xắc tốn 1500 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 5 mỗi lần ném xúc xắc tốn 2000 xu/xu khóa.
   • Rương Hắc Ám – Vàng :
    • Rương đầu tiên mỗi lần ném xúc xắc tốn 500 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 2 mỗi lần ném xúc xắc tốn 1000 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 3 mỗi lần ném xúc xắc tốn 2000 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 4 mỗi lần ném xúc xắc tốn 4000 xu/xu khóa.
    • Rương thứ 5 mỗi lần ném xúc xắc tốn 6000 xu/xu khóa
  • Đổ xúc xắc thành công đạt yêu cầu cả thanh điểm, sẽ có thể lựa chọn nhận ngay hoặc tiếp tục để đổ xúc xắc lên rương kế tiếp.
  • Khi đổ xúc xắc thất bại nếu ấn vào “Bỏ” sẽ hủy bỏ hoàn toàn rương, và sẽ không có bất cứ phần thưởng nào gửi về.
  • Mỗi khi đã bắt đầu mở rương sẽ có 4 tiếng để tham gia đổ xí ngầu cho rương, hết thời gian rương sẽ tự biến mất.
Đổi Bảo Vật
 • Có thể dùng vật phẩm đá để đổi vật phẩm trong Cửa Hàng Bảo Vật với số lượng tương ứng theo yêu cầu từng loại.
Bảng Xếp Hạng và Phần Thưởng
 • Khi quay Kho Báu Hắc Ám sẽ nhận được điểm tương ứng với số lượng vật phẩm đã quay được.
 • Điểm sẽ lưu vào phần Điểm tại mục Hạng Liên Server.
 • Khi hoạt động kết thúc sẽ dựa theo xếp hạng Điểm đang có và tiến hành trao thưởng.
 • Trao thưởng sẽ diễn ra từ 5 – 10 phút sau khi hoạt động kết thúc.
Thưởng Hắc Ám
 • Mỗi khi một lượt quay thưởng sẽ tích lũy 1 lượt vào Thưởng Hắc Ám.
 • Đạt số lần yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng với số lần mục tiêu.

Lưu Ý

 • Khi có người chơi trúng thưởng 5%, 10% kho thưởng sẽ giảm.
 • Khi quay vào thưởng 5%, 10%, châu báu hắc ám sẽ không nhận được điểm.
 • Ấn vào “Mở” hệ thống sẽ bắt đầu tính thời gian của Rương.
 • Khi hoạt động kết thúc sẽ có 1 ngày duy nhất để dùng vật phẩm tương ứng để đổi tại Cửa Hàng Bảo Vật.
 • Khi hoạt động kết thúc nếu Rương và Châu Báu Hắc Ám chưa sử dụng hết sẽ biến mất.
 • Kho thưởng có giá trị mặc định 50.000 điểm, giá trị lớn nhất là 100.000 điểm.
 • Bảng Xếp Hạng Liên Server 5 phút sẽ cập nhật 1 lần.

Cách tham gia

 • Chọn Icon Event, sau đó nhấp vào Kho Báu Hắc Ám.