Thám Hiểm Địa Cung

THÁM HIỂM ĐỊA CUNG

Thời Gian:

Bắt đầu: 09h00 ngày 21/03/2024.
Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2024.

Cách tham gia: EVENT -> Thám Hiểm Địa Cung

Cấp yêu cầu: 25

Nội dung

  • Số tầng thám hiểm: Mặc định xuất phát ở tầng 1, tầng cao nhất là 100
  • Khi vào Đia Cung, sẽ hiển thị quái giữ chìa khóa kho báu và cửa vào tầng sau. Gunner cần tiêu diệt quái giữ chìa kho báu để mở cửa tầng sau.
  • Gunner sẽ có chỉ số Máu,Tấn Công, Phòng Ngự,Điểm Thám Hiểm.
  • Gunner có thể tăng cấp chỉ số bằng cách kiếm vật phẩm buff ngẫu nhiên ở tầng.

  • Khi chiến đấu với quái Sát thương = Tấn Công – Phòng Ngự. Gunner sẽ đánh trước, chiến đấu kết thúc khi 1 bên hết HP.
  • Mỗi ngày Gunner có 3 lần nhận điểm thám hiểm miễn phí.Khi nạp cũng sẽ nhận được điểm thám hiểm.
  • Trong quá trình leo tầng, chiến đấu với quái bị thua, Gunner có thể dùng xu để hồi sinh. Khi hồi sinh có thể dùng xu khóa để mua buff.

Phần thưởng

  • Mỗi tầng đều có các vật phẩm ngẫu nhiên, Gunner có thể đi hết các ô của tầng để nhặt các vật phẩm.
  • Cứ mỗi 5 tầng sẽ nhận được thêm thưởng.
  • Lọt vào top 10 BXH sẽ nhận được thưởng top.