Khiêu Chiến Pháo Đài

Khiêu Chiến Pháo Đài

Thời gian:

Bắt đầu: 10h00 - 21/03/2024.

Kết thúc: 23h59 - 26/03/2024.

Thông tin cơ bản

 • Mở thêm Ải 4 và Ải 5 Khiêu Chiến Pháo Đài

Cách chơi

 • Sau khi hoàn thành ải 3 sẽ mở tiếp ải 4.
  • Ải 4 – Đường Sinh Tồn.

 • Điều Kiện Vượt Ải:
  • Ít nhất còn 1 thành viên còn sống sau 30 turn.
 • Hiệu Ứng Ải:
  • Ải có 3 hiệu ứng : Phun lửa, Cầu Lửa, Thiêu Đốt
  • Mỗi 4 turn của gamer sẽ đến 1 turn của Đầu Rồng.
  • Mỗi khi bắt đầu hiệu ứng sẽ có thông báo và hiển thị khu vực sẽ có hiệu ứng.
  • Có xác suất xuất hiện các loại hiệu ứng khác nhau (1 trong 3 hiệu ứng trên).
  • Hiệu ứng Thiêu Đốt : Hiển thị các vùng sẽ có lửa.
  • Hiệu ứng Cầu Lửa : Sẽ lăn từ 2 bên bản đồ chéo sang nhau.
  • Hiệu ứng Phun Lửa : Sẽ phun lửa thẳng từ 2 bên ở các khu vực chỉ định.

 • Ải 5 – Kích Đấu Minataure.

 • Điều Kiện Thắng :
  • Tiêu diệt Minataure.


 • Hiệu Ứng và Vượt Ải
  • Khi vào bản đồ sẽ xuất hiện Đèn Đường.
  • Đèn sẽ bị tắt khi Minataure xuất hiện, gamer chỉ nhìn thấy được bản thân và đồng đội trong vòng phạm vi nhỏ.
  • Sẽ xuất hiện Quỷ Hồn, di chuyển ở phạm vi cố định xung quoanh khu vực Đèn Đường. Quỷ Hồn mỗi lần xuất hiện 2, tối đa là 6 Quỷ Hồn.
  • Minataure và Quỷ Hồn khi di chuyển sẽ thấy được.
  • Cần bắn trúng Đèn Đường để có thể thắp sáng lại bản đồ, mỗi lần gây 1 dame.
  • Minataure có 3 hiếu ứng skill :
   • Minataure sẽ ném rìu lên cao và ngẫu nhiên gây sát thương cho 2 người chơi, kèm theo hiệu ứng thiêu đốt.
   • Minature đập mạnh búa xuống đất gây rung màn hình, sát thương tất cả các người chơi và kéo lê gamer về phía bên trái hoặc phải.
   • Nếu có gamer ở dưới đất Minataure sẽ chạy ngang màn hình và gây sát thương lớn cho gamer ở mặt đất.
 • MẸO:
  • Có thể thăm dò dame Minataure ở phía dưới mặt đất.
  • Những người chơi mang hiệu ứng thiêu đốt có thể buff máu + dame đèn, còn người chơi không dính hiệu ứng có thể dame minataure (Dành cho tổ đội đã đi chuyên nghiệp)
  • Khi bị Minataure kéo xuống mặt đất hãy ngay lập tức bay lại lên các bục đá nếu không sẽ ăn sát thương khá lớn.
  • Quỷ Hồn HP khá thấp có thể vừa dame đèn vừa giết Quỷ Hồn.
  • Đèn Đường nằm giữa trung tâm bản đồ nên hãy cứ đo ngay giữa để dame đèn.

III. Tham gia

 • Click chọn icon Event, chọn Sự kiện Khiêu Chiến.