Event Ghép Hình

Thời gian:

Bắt đầu: 10h00 - 21/03/2024.

Kết thúc: 23h59 - 27/03/2024.

Phần thưởng

Phần thưởng gồm có:

 • Phần thưởng đạt đủ điều kiện tiến độ Khiêu Chiến và phần thưởng BXH liên server.

 • Phần thưởng khi hoàn thành ghép hình.

 • Phần thưởng khi đạt được mục tiêu.

Thông tin cơ bản

 • Người chơi đạt level 10 trở lên có thể tham gia hoạt động.
 • Có 3 bộ ảnh ghép hình gồm: bộ Bảo Vệ Gà, bộ Thần Gà, bộ Tiểu Hồ Ly, mỗi bộ ảnh có phần thưởng và Điểm Tích Lũy khác nhau khi hoàn thành

Cách chơi

Khiêu chiến

Thông qua các hoạt động mỗi ngày sẽ nhận được Quà Mảnh Ghép.

Thu thập

  Quà Mảnh nhận được từ hoạt động hằng ngày có giới hạn. Cách chơi khác nhau sẽ nhận được túi quà khác nhau
 • Thi đấu tự do
 • Thi đấu Guild
 • Chiến Thần
 • Đấu Trường Không Gian
 • Nhiệm Vụ Ngày
 • Phó Bản

Trồng Trọt.

Mỗi ngày sẽ có 10 lượt nhận Hạt Giống Ghép Hình Thường. Người chơi có thể dùng Xu/Xu Khóa để nâng cấp thành hạt giống Trung hoặc Cao.

Có thể mua thêm hạt giống. Tổng số Hạt Giống nhận được và mua được sẽ có giới hạn. Có thể mua thêm tối đa 24 Hạt Giống mỗi ngày. Sau khi trồng và thu hoạch Hạt Giống sẽ nhận được mảnh ghép.


Giao diện nhận Hạt Giống mỗi ngày.


Khi nhận hết số lần miễn phí sẽ chuyển sang giao diện mua Hạt Giống tốn Xu/Xu Khóa.

Người chơi mỗi ngày có thế bị trộm tối đa 5 lần cây trồng ghép hình.

Số lần trộm cây trồng mỗi ngày có giới hạn, mỗi ngày tối đa trộm 10 mảnh ghép.

Đạt mục tiêu nhận thưởng:

Trong hoạt động khi đạt mục tiêu yêu cầu, người chơi sẽ nhận được thưởng tương ứng với mục tiêu đó và nhận được điểm Khiêu Chiến.

Mỗi mục tiêu gồm 3 tiến độ hoàn thành, mỗi mốc tiến độ đều có thưởng.


Giao diện Mục Tiêu

Sổ Mảnh

Phần thưởng Ghép Hình.

Sau khi hoàn thành thu thập đủ một bộ mảnh ghép hình, sau đó ghép thành công sẽ nhận thưởng tương ứng và Điểm Tích Lũy.

Shop Điểm Tích Lũy

Shop Điểm Tích Lũy

 • Người chơi có thể dùng Điểm Tích Lũy để đổi các vật phẩm giá trị.
 • Điểm tích lũy sau khi đổi vật phẩm không bị ảnh hưởng đến điểm trên BXH.
 • Sau khi hoạt động kết thúc vẫn có 1 ngày để tiếp tục đổi thưởng, qua ngày hôm sau sẽ biến mất icon sự kiện Ghép Hình.

Thưởng Điểm Mục Tiêu

Trong thời gian Hoạt Động, khi đạt mức điểm tích lũy Ghép Hình yêu cầu (2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 50000, 80000, 120000) thì sẽ nhận được thưởng tương ứng với mốc điểm tích lũy đó.

Lưu ý:

 • Phần thưởng BXH sẽ gửi vào thư sau khi thời gian sự kiện kết thúc.
 • Điểm trên BXH liên server sẽ cập nhật mỗi 5 phút một lần.

Tham gia

Chọn Icon Event sau đó nhấp vào Ghép Hình sẽ hiện ra giao diện hoạt động.