Bảo Vệ Đậu Ma

[gunnypc.zing.vn]

Thông tin cơ bản:

Kiểu chơi PvE ghép đội Liên Server mới, người chơi có thể tổ đội 4 người chơi hoặc để hệ thống tự ghép với 3 người chơi khác Liên Server.

Người chơi Vượt ải thành công sẽ nhận được Quà.

Trong thời gian sự kiện Vượt đủ số lượng Ải sẽ nhận thêm quà hấp dẫn.

Cách tham gia:

Diễn ra theo thời gian được công bố tại Trang chủ.

Tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Bảo Vệ Đậu Ma

Phần thưởng:

Tham gia Bảo Vệ Đậu Ma, người chơi sẽ nhận được những phần thưởng sau: