Vua Thú Cưỡi

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- VUA THÚ CƯỠI -=-

Thời gian

  • 7 ngày đầu mở máy chủ.

Nội dung & Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp thú cưỡi theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn.

Mốc yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
6 sao Lv1 Linh Châu Kỹ Năng 5
Cỏ Thiên Diệp 5
8 sao Lv1 Linh Châu Kỹ Năng 10
Cỏ Thiên Diệp 10
0 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 10
Cỏ Thiên Diệp 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 8
2 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
4 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 15
5 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 18
6 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
8 sao Lv2 Linh Châu Kỹ Năng 20
Cỏ Thiên Diệp 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 25

Lưu ý

  • Thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.