Thử Tài Dung Luyện

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • 7 ngày đầu mở máy chủ.
  • Lưu ý: Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu bất kỳ nhận gói Quà Nhân Phẩm!

Mốc nạpPhần thưởngPhần thưởng túi quà
Nạp bất kỳ Quà Nhân Phẩm (S) Mở nhận hết các vật phẩm sau: Legend - Nỏ thần - Mảnh cao x4, Lưỡi Hái Tử Thần - Mảnh cao x4, Cuồng Long Trượng - Mảnh cao x4, Mảnh ghép cao cấp WOW-Thiên sứ ban phúc x4, Mảnh ghép cao cấp Super-Ná Thần x4, Mảnh gậy Maya-Cao x4, Mảnh kiếm bá tước-Cao x4, Mảnh ghép cao cấp Sách Ma Pháp x4, Mảnh ghép cao cấp VIP Ares x4.
1000 xu trở lên Quà Nhân Phẩm (S) Mở nhận hết các vật phẩm sau: Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết x4,  Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám x4, Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình x4, Khiên Captain - Mảnh cao x4, Vip - Athena - Mảnh cao x4, Legend - Ngư Lôi - Mảnh cao x4, Legend - Maya - Mảnh cao x4, Legend - Gươm Thần - Mảnh cao x4, Legend-Halloween - Mảnh cao x4, Legend - Kẹo ma quái - Mảnh cao x4.