Toàn là dân VIP

 

Thời gian diễn ra

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Điều kiện và Phần thưởng

Thời gian event, VIP nhân vật đạt yêu cầu nhận thưởng.

 

Yêu cầuVật phẩmSố lượngTrạng thái
 Đạt VIP 1  Đá Cường Hóa 20 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 6 Khóa
Ngọc 500 EXP 5 Khóa
 Đạt VIP 4  Đá Cường Hóa 100 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Khóa
Ngọc 500 EXP 25 Khóa
 Đạt VIP 6  Đá Cường Hóa 200 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 60 Khóa
Ngọc 500 EXP 50 Khóa
 Đạt VIP 7  Châu báu Sát Lv.19 2 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 135 Khóa
Ngọc 500 EXP 110 Khóa
 Đạt VIP 8  Châu báu Sát Lv.21 1 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 200 Khóa
Ngọc 500 EXP 160 Khóa
 Đạt VIP 9  Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 ngày
2 Khóa
 Đạt VIP 10  LEGEND-Lồng Đèn
7 ngày
1 Khóa
 Đạt VIP 11  Dây Chuyền 13 Tuổi (Vĩnh viễn) 1 Khóa

Khi số lượng VIP trong toàn máy chủ đạt đến con số nhất định, tất cả người chơi VIP đều có thể nhận được quà siêu khủng:

Yêu cầuVật phẩmSố lượngTrạng thái
 Số lượng VIP1 đạt 100 người (V1 có thể nhận)  Châu báu thuộc tính 9-15 3 Khóa
Chiến hồn đơn 30 Khóa
Đá Manh Hóa 5 Khóa
 Số lượng VIP4 đạt 60 người (V1 có thể nhận)  Châu báu thuộc tính 9-15 9 Khóa
Chiến hồn đơn 90 Khóa
Đá Manh Hóa 15 Khóa
 Số lượng VIP6 đạt 30 người (V4 có thể nhận)  Châu báu thuộc tính 9-15 15 Khóa
Chiến hồn đơn 150 Khóa
Đá Manh Hóa 25 Khóa
 Số lượng VIP7 đạt 20 người (V4 có thể nhận)  Châu báu thuộc tính 9-15 45 Khóa
Chiến hồn đơn 300 Khóa
Đá Manh Hóa 45 Khóa
 VIP6 mỗi lần tăng 1 người (V4 có thể nhận)  Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 5 Khóa
Dùi Huyền Tinh 4 Khóa
 VIP7 mỗi lần tăng 1 người (V4 có thể nhận)  Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 60 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 15 Khóa
Dùi Huyền Tinh 10 Khóa
 VIP8 mỗi lần tăng 1 người (V6 có thể nhận)  Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 100 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 30 Khóa
Dùi Huyền Tinh 20 Khóa
 VIP9 mỗi lần tăng 1 người (V6 có thể nhận)  Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 200 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 60 Khóa
Dùi Huyền Tinh 50 Khóa
 VIP10 mỗi lần tăng 1 người (V6 có thể nhận)  Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 400 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 120 Khóa
Dùi Huyền Tinh 100 Khóa