Gà Đột Biến

Chào các Gunner! Tình cảm của vợ chồng bạn đã đủ "nóng" chưa? Quốc Vương Gà xin giới thiệu: Đột biến sức mạnh Nhẫn Định Tình.

Thời gian diễn ra

  • 7 ngày đầu mở máy chủ.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, Vật Định Tình và Set kết hôn sẽ được đột biến theo chỉ số sau:

Vật phẩm đột biếnHình ảnhCách nhận được(nếu chưa có)Thuộc tính cộng thêm
 Vật định tình +0 Tổ chức Hôn Lễ Thường +10 Sát thương
+100 Công kích
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
 Vật định tình +1 Tổ chức Hôn Lễ Cao - Nhỏ +15 Sát thương
+120 Công kích
+120 Phòng thủ
+120 Nhanh nhẹn
+120 May mắn
 Vật định tình +2 Tổ chức Hôn Lễ Cao - Vừa +20 Sát thương
+150 Công kích
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
 Vật định tình +3 Tổ chức Hôn Lễ Cao - Lớn +25 Sát thương
+170 Công kích
+170 Phòng thủ
+170 Nhanh nhẹn
+170 May mắn
Tân Nương Phú Quý Tổ Chức Hôn Lễ Hào Hoa +10 Sát thương
+100 Công kích
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
Tân Lang Hào Hoa Tổ Chức Hôn Lễ Hào Hoa +10 Sát thương
+100 Công kích
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn

Hình ảnh minh họa

XEM CHI TIẾT VỀ HÔN LỄ CAO TẠI ĐÂY!