Ưu Hóa Khác

Ưu Hóa Khác

1. Thần Hộ Mệnh

  • - Thần Hộ Mệnh: Thêm chức năng phục hồi;
  • - Thần Hộ Mệnh phục hồi hoàn trả 100% EXP nuôi, Cấp Thần Hộ Mệnh thành cấp 1; Mỗi lần phục hồi sẽ tốn Xu/Xu Khóa nhất định.
  • - Thần Hộ Mệnh thêm tính năng sắp xếp thứ tự theo: cấp, số sao, số kỹ năng.
  • Giao diện như sau:

2. Phù Hiệu:

Thêm tính năng khóa phù hiệu trong phần Khảm Nạm phù hiệu.

3. Giảm Lượt Phó Bản Nguyên Tố, tăng lợi ích x2

4. Thêm danh hiệu