Diễn Võ (Giải Chiến Thần)

HOẠT ĐỘNG MỚI: DIỄN VÕ

Để thêm gây cấn hơn trong trận đấu, Phiên bản này – Vương Quốc Gà sẽ tiến hành tái lập lại “Giải Chiến Thần”. Tham gia ngay để trải nghiệm mới nhé Gunner!

Thông tin cơ bản
 • Giải Chiến Thần sẽ được ưu hóa cơ chế ghép, chia thành nhiều mức Lực chiến để ghép với nhau:
  • Người chơi mức Lực chiến thấp khi ghép chỉ ghép với người chơi ở cùng mức, mức trung ghép mức trung, mức cao ghép mức cao, sẽ không ghép chéo với nhau.
  • Khi ghép tổ đội, lấy nhân vật có lực chiến cao nhất trong đội làm mốc để chia người chơi vào khu ghép, chứ không dùng số trung bình.
  • Quy tắc ghép mới dựa cơ sở đã có, thêm hạn chế chia theo mức lực chiến, không đổi quy tắc ghép vốn có.
 • Tham gia Giải Chiến Thần không nhận được Lệnh Bài nữa, và thay vào đó là nhận được điểm Diễn Võ.
 • Điểm Diễn Võ sẽ được ghi nhận vào BXH Server & Liên Server hằng tuần.
 • Điểm Diễn Võ có thể dùng đổi thưởng tại Tiệm Diễn Võ (đổi thưởng không ảnh hưởng tới BXH).

Nội Dung Diễn Võ

 • Tham gia Giải Chiến Thần để nhận điểm Diễn Võ, cấp tham gia Giải Chiến Thần tối thiểu là Lv.24, thời gian tham gia Giải Chiến Thần là 11:00-12:00, 21:30-22:30 hàng ngày.

1. Bảng Xếp hạng Diễn Võ, Tiệm Diễn Võ, Cửa hàng Lệnh Bài.

  • Lối vào.
  • i. Tại Hoạt Động Đặc Sắc , chọn Diễn Võ .

2. Tham gia 2vs2 Tự do hoặc chiến Guild trong thời gian mở Giải Chiến Thần, nhận được điểm Diễn Võ, thắng liên tục được thưởng điểm thêm. Điểm Diễn Võ dùng đổi các phần thưởng trong Tiệm Diễn Võ. Mặc định khi thi đấu là Liên server.

3. Giải Chiến Thần mỗi ngày 10 trận đầu sẽ nhận được đầy đủ Điểm Diễn Võ, trân thứ 11-15 chỉ nhận được 10% điểm Diễn Võ, vượt hơn nữa sẽ không nhận được điểm Diễn Võ.

4. Lúc 24h Chủ nhật hàng tuần sẽ Tổng kết Xếp hạng Diễn Võ theo tổng điểm nhận được trong tuần và tích lũy, ban thưởng Chức Vị theo thứ hạng cao thấp.

5. Điều kiện nhận chức vị như sau:

  • - Tư Lệnh Hạng 1 Liên Server, tổng điểm Diễn võ đạt đến 70000+
  • - Đại Tướng Top 10 Liên Server (Ngoài hạng 1) hoặc Hạng 1 Server Gốc, tổng điểm đạt đến 60000+
  • - Tướng Quân Tổng điểm đạt đến 50000+
  • - Tham Mưu Tổng điểm đạt đến 38000+
  • - Đoàn Trưởng Tổng điểm đạt đến 25000+
  • - Đội Trưởng Tổng điểm đạt đến 13000+
  • - Dũng Sĩ Tổng điểm đạt đến 4000+

6. Trước khi bắt đầu Xếp hạng điểm tuần mới sẽ tái lập điểm tích lũy thành 80% tổng điểm tuần trước, nếu điểm tuần trước dưới 30000 không tái lập (Nếu điểm tuần này thấp hơn 30000, hạng tuần này sẽ bằng hạng tuần trước -5000)

7. Chức vị cao cấp không chỉ nhận được thuộc tính tốt hơn, mà còn mở khóa quyền đổi đạo cụ hiếm từ Tiệm Diễn Võ.

8. Thêm Cửa Hàng Quan Hàm

  • a) Điều kiện đổi ở Cửa Hàng liên quan đến trang bị Chức Vị của người chơi, cấp Chức Vị phù hợp có thể đổi, nếu không sẽ không thể đổi.

9. Cửa Hàng Lệnh Bài.