Lôi Đài Gà Liên Server

Lôi Đài Gà Liên Server

Lôi Đài Gà sẽ mang thêm chức Vô địch dành cho Gunner tham gia, nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ Gunner tham gia nhận!

Thông tin cơ bản
 • Tham gia tại EVENT -> Lôi Đài Gà Liên Server
 • Hằng tuần vào lúc 20h – 21h các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy & Chủ Nhật - Gunner có thể tham gia Khiêu Chiến Lôi Đài Gà Liên Server.
 • Lịch tổng kết thưởng là 1 tháng, bắt đầu vào ngày 1 đầu tháng & kết thúc vào ngày cuối tháng. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết hạng và trao thưởng qua thư.
 • Số lần khiêu chiến miễn phí mỗi ngày là 10 lần, hết lượt có thể mua thêm.
 • Mỗi lần người chơi tham gia Chiến thắng sẽ nhận được 1 Quà Khiêu Chiến, nhận tối đa 10 lần/ngày. Lần 11 trở đi Khiêu chiến thắng sẽ thăng hạng chứ không nhận thêm thưởng.
Quy tắc Khiêu Chiến
  • Thi đấu thể thức 1vs1, mang 100% thuộc tính của bản thân. Khi chiến đấu sẽ nhận thêm 1 khiên bảo vệ có mức sinh lực chỉ định.

  • Trong trận đấu, Gunner cần bắn mất Khiên này thì mới khiến cho địch mất HP. (Khiên này tương tự như kỹ năng của Thú cưng Heo Hồng)
  • Chỉ có thể Khiêu chiến người chơi trang khu vực Hạng chỉ định.

  • Sau khi chọn đối thủ nhấp nút khiêu chiến, Nếu hai bên đồng ý sẽ vào chiến đấu. Nếu từ chối thì người máy sẽ vào chiến đấu thay thế, nếu 30s không có quyết định, thì mặc định sẽ do người máy đại diện chiến đấu.

 • Nếu hạng của đối thủ cao hơn bản thân, khi khiêu chiến thắng lợi sẽ hoán đổi thứ hạng hai bên, khiêu chiến thất bại thì hạng không đổi. Khi hạng của đối thủ thấp hơn bản thân, khi khiêu chiến thất bại sẽ hoán đổi thứ hạng hai bên. Trong hoạt động, chỉ có thể khiêu chiến hoặc chấp nhận khiêu chiến từ Sảnh.
 • Thời gian trận đấu là 10 phút, khi kết thúc đếm ngược không phân bại thắng/thua thì xét phần trăm HP để phân định thắng thua.
Phần Thưởng
  • Gồm có 3 Phần thưởng: Thưởng Khiêu Chiến, Thưởng Đột Phá Hạng, Thưởng Hạng.
  • Thưởng Khiêu Chiến (Thắng): Nến Thất Bảo x5, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 1 x20, Sổ Tay Thám Hiểm x1, nhận ngẫu nhiên (Cỏ Vàng x500, Đá Phong Ấn x1).
  • Thưởng Đột Phá (Đạt điều kiện TOP là nhận)
STTĐột Phá HạngMô tả thưởng
1 Quà Đạt TOP 1 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Trùng Sinh Đơn x40, Hắc Diệu x100, Rương Ấn Siêu Việt x1
2 Quà Đạt TOP 10 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Trùng Sinh Đơn x30, Hắc Diệu x80, Thẻ phụ kiện Thú Cưỡi Đà Điểu (90 ngày) x1
3 Quà Đạt TOP 50 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Trùng Sinh Đơn x20, Hắc Diệu x50, Châu báu Sát Lv.19 x1
4 Quà Đạt TOP 100 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Trùng Sinh Đơn x10, Hắc Diệu x30, Bùa Truyền Thuyết x1
5 Quà Đạt TOP 150 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Phong Ấn x100, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x50
6 Quà Đạt TOP 200 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Phong Ấn x50, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x40
7 Quà Đạt TOP 300 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Phong Ấn x30, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x35
8 Quà Đạt TOP 400 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Phong Ấn x20, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x30
9 Quà Đạt TOP 500 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Quả Hồn Sơ x150, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x25, Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ x1
10 Quà Đạt TOP 600 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Quả Hồn Sơ x100, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x20
11 Quà Đạt TOP 800 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Quả Hồn Sơ x50, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x15
12 Quà Đạt TOP 1000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Tăng Cấp x25, Đá Tăng Sao Lv1 x25, Châu Báu Thuộc Tính L15 x6
13 Quà Đạt TOP 1500 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Tăng Cấp x20, Đá Tăng Sao Lv1 x20
14 Quà Đạt TOP 2000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Tăng Cấp x15, Đá Tăng Sao Lv1 x15
15 Quà Đạt TOP 3000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Đá Tăng Cấp x10, Đá Tăng Sao Lv1 x10
16 Quà Đạt TOP 4000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Vật Tế-Cao x35, Nến Thất Bảo x35
17 Quà Đạt TOP 5000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Vật Tế-Cao x25, Nến Thất Bảo x25
  • Thưởng hạng mỗi tháng
STTHạngMô tả thưởng
1 Quà Hạng 1 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x1500, Mã Não x150, Cánh: Bảy Sắc Cầu Vồng x1 (Tất cả thuộc tính +50, hiệu lực 30 ngày), Bong Bóng 11 Tuổi x1 (Tất cả thuộc tính +50, hiệu lực 30 ngày), Danh Hiệu: Đỉnh Cao Tối Thượng x1 (Hiệu lực: 30 ngày)
2 Quà Hạng 2 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x1000, Mã Não x100, Bong Bóng 11 Tuổi x1 (Tất cả thuộc tính +50, hiệu lực 30 ngày), Danh Hiệu: Thần Thái Kẻ Mạnh x1 (Hiệu lực: 30 ngày)
3 Quà Hạng 3 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x800, Mã Não x80, Bong Bóng 11 Tuổi x1 (Tất cả thuộc tính +50, hiệu lực 30 ngày), Danh Hiệu: Thần Thái Kẻ Mạnh x1 (Hiệu lực: 30 ngày)
4 Quà Hạng 4-10 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x600, Mã Não x60, Danh Hiệu: Thần Thái Kẻ Mạnh x1 (Hiệu lực: 30 ngày)
5 Quà Hạng 11-20 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x500, Mã Não x50
6 Quà Hạng 21-50 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x450, Mã Não x45
7 Quà Hạng 51-100 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x400, Mã Não x40
8 Quà Hạng 101-200 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x350, Mã Não x35
9 Quà Hạng 201-500 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x300, Mã Não x30
10 Quà Hạng 501-1000 Lôi Đài Gà LSV Mở nhận: Phỉ Thúy x200, Mã Não x20