Thú cưng: Chuột Thợ Mỏ

Pet Mới – Chuột Thợ Mỏ

Thông tin kỹ năng:

    • Ưu Điểm: Cơ chế kỹ năng mới, đào tiến lên, ngoi lên mặt đất theo chiều dọc.


Vuốt Nhọn
Bị động: Mỗi turn khi tấn công, Pet sẽ xông đến tấn công địch, gây 15% - 36% sát thương.


Đạn Bay
Chủ động:
Ném ra một viên đạn bay, gây 120% - 180% sát thương cơ bản, chắc chắn bạo kích, kèm 20% - 30% miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn.


Đạn Bay (Thức Tỉnh)
Chủ động:
Ném ra một viên đạn bay, gây 180% sát thương cơ bản, chắc chắn bạo kích, kèm 50% miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn.


Xuất Kích
Chủ động:
Khi đang trong Hình Thái Chuột, sau khi dùng sẽ chui lên lớp đất mặt trên cùng tại vị trí đang đứng, kèm 80% Giảm Thương, duy trì 1 turn


Xuất Kích (Thức Tỉnh)
Chủ động:
Khi đang trong Hình Thái Hardy, sau khi dùng sẽ chui lên lớp đất mặt trên cùng tại vị trí đang đứng, nhận 80% Giảm Thương, duy trì 1 turn, kèm 30% sát thương thêm, duy trì 2 turn


Ngủ Đông
Chủ động:
Khi đang trong Hình Thái Chuột, sau khi dùng sẽ vào trạng thái Ngủ Đông (không thể thực hiện thao tác khác), hồi ngay 5% - 10% HP, mỗi turn hồi 6% HP, duy trì 3 turn, khi bị sát thương sẽ ngưng Ngủ Đông


Hình Thái Chuột
Chủ động:
Chuột nhập thể, có thể đi xuyên qua đất, thể lực tiêu hao tính theo phần trăm cố định, duy trì 4 turn.


Âm Thầm Tiến Bước
Bị động:
Vào trạng thái tàng hình, mỗi turn hồi thêm 3 MP


Âm Thầm Tiến Bước (Thức Tỉnh)
Bị động:
Vào trạng thái tàng hình, mỗi turn hồi thêm 5 MP


Tốc Độ Thần Sầu
Bị động:
Tăng 300 điểm nhanh nhẹn


Tốc Độ Thần Sầu (Thức Tỉnh)
Bị động:
Tăng 300 điểm nhanh nhẹn, tăng 4% né tránh (Không cộng dồn với hiệu quả kỹ năng nguyên tố)


Cường Hóa Âm Thầm
Bị động:
Kỹ năng Ẩn Thân Đơn được nâng cấp thành Ẩn Thân Nhóm

Trang Bị Thức Tỉnh: