Vua Nạp Xu [25.05 - 31.05]

Cùng trở thành ông Vua nạp xu của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia nạp xu vào Game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng nạp xu. Ai nạp xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

-=- VUA NẠP XU -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 25.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 31.05.2023.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia nạp xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê TOP xếp hạng và trao thưởng.

Xếp hạng tiêu phí Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

HẠNG 1
Danh hiệu: Giàu Nứt Vách
Sau khi dùng nhận danh hiệu "Giàu Nứt Vách”, Công+120 Thủ+80 Nhanh+120 May+80, danh hiệu thời hạn 10 ngày Khóa
1

Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày

1
Trùng Sinh Đơn 300
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Linh Nguyên-Tự Chọn 10
HẠNG 2 Linh Nguyên-Tự Chọn 8
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Nhẫn 11 Tuổi +5
7 Ngày
1
Trùng Sinh Đơn 150
HẠNG 3 Linh Nguyên-Tự Chọn 5
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
Rương Ấn Siêu Việt 1
Trùng Sinh Đơn 100
HẠNG 4 - 10 Linh Nguyên-Tự Chọn 3
Rương Vũ Khí LEGEND-St 260/262 1
Trùng Sinh Đơn 60

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Nạp tối thiếu 30.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện Vua Nạp Xu tại Mục EVENT -> Hấp Dẫn ->  Giờ EVENT -> Vua Nạp Xu:

 

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng GunnyPC nào các bạn!