Tiêu Xu Tích Lũy [25.05 - 31.05]

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 25.05.2023
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31.05.2023

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mốc Tiêu Vật Phẩm SL
200 Đá Tâm Nguyện 10
Đồng 2
Phỉ Thúy 2
500 Quả Hồn-Trung 3
Đá Bùa Vật Tổ 8
Bí Ngân 2
1,000 Pha Lê Linh Hồn 15
Hắc Diệu 3
Mảnh Ngọc Lam 6
3,500 Búa S-Phù điêu
7 Ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 Ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 Ngày
1
8,000 Mèo Thần Đón Xuân
7 Ngày
1
Bùa Truyền thuyết 1
Thần Hộ Mệnh 4 Sao 1
15,000 Đá Đúc Luyện 45
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí 1
Trứng PET 5 Sao 1
30,000 Đá Đúc Luyện 90
Phù Hiệu Nước Hoàn Mỹ-Vũ Khí 1
Legend-Trứng phục sinh
7 Ngày
1
50,000 Super-Thiên sứ ban phúc
7 Ngày
1
Thiên Sứ Bóng Tối 5 Sao 1
Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
80,000 Đá Đúc Luyện 300
Xe Phù Thủy (Vĩnh viễn) 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 2
100,000 Đá Đúc Luyện 500
S-Cún Con Độc Thân
7 Ngày
1
Rương Ấn Siêu Việt 1
200,000 Thẻ Gấu Máy (Vĩnh viễn) 1
Hắc Diệu 1000
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
300,000 Đá Thức Tỉnh 120
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Siêu Việt 1
Châu Báu Ma Pháp_Nhanh-ST(19)  1
400,000 Rương Thức Tỉnh Hỏa Khuyển 5
Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.