Quà Nạp Mỗi Ngày [25.05 - 31.05]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 25.05.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 31.05.2023.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạp Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

200-499 Xu

Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Tam Sinh Thạch 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5

500-999 Xu

Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Châu báu Sát Lv.15 3
Sách Thần-Trung 2
Đá năng lượng-Cao 2
Thẻ Phụ Kiện Thú: Xe 10 Tuổi (10 ngày) 1

1000-1999 Xu

Linh Nguyên-Lửa 1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Thẻ Phụ Kiện: Xe Không Gian (7 ngày) 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1

2000-4999 Xu

Bao tay Venus +5 1
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu (7 ngày) 1
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Pha Lê Linh Hồn 100

5000-9999 Xu

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh (Ngẫu Nhiên) 1
Đá tím 150
Hắc Diệu 50
Thẻ Phụ Kiện: Chu Tước (15 ngày) 1
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 3
Linh Nguyên-Tự Chọn 1

10000-99999 Xu

Pha Lê 7 Màu 15
Linh Nguyên-Tự Chọn 2
Đá tím 350
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 200
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca
10 Ngày
1
Châu báu Sát Lv.19 1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày