Tiêu Xu Tích Lũy [14.03 - 20.03]

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 14.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20.03.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mốc Tiêu Vật Phẩm SL
200 Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv2 1
Đá Phong Ấn 2
Hắc Diệu 1
500 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Đá Tín Nhiệm 5
Hộp Hồn Tinh-Lớn 1
1,000 Đá Luyện Hóa 4
Đá Biến Đổi 15
Bí Ngân 5
3,500 Búa S-Phù điêu
7 Ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 Ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 Ngày
1
8,000 Đá Ma Ngọc 800
Bùa Truyền thuyết 1
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 5
15,000 Túi quà bạch kim ngũ thần binh  5
Đá Ma Ngọc 1500
Trứng PET 5 Sao 1
30,000 Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Set Thánh Gióng
7 Ngày
1
Ma Thạch Nhất Linh-Truyền Thuyết 3
50,000 Set Thần Sấm
7 Ngày
1
Đá Ma Ngọc 5000
Rương Ấn Linh Hồn Ưu Tú 1
80,000 Đá Thức Tỉnh 50
Set Thần Lửa
7 Ngày
1
SUPER-Súng Điện
7 Ngày
1
100,000 Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Đá Ma Ngọc 10000
Rương Ấn Siêu Việt 1
200,000 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10
Đá Ấn Linh Hồn 200
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
300,000 Hồn Bóng Tối 5 Sao 1
Sách Kỹ Năng Hồn Bóng Tối 600
Đá Ấn Linh Hồn 3000
400,000 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 50
Đá Ấn Linh Hồn 4000
Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 Ngày
1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
800,000 Quyển Phù Hiệu-Nón-Truyền Thuyết 2
Đá Thiên Thạch 300
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2
1,600,000 Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Truyền Thuyết 1
Đá Thiên Thạch 300
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Truyền Thuyết 2

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.