Quà Nạp Mỗi Ngày [14.03 - 20.03]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 20.03.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

Mốc nạp Vật Phẩm SL
Nạp 1 lần
200-499 xu
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá tăng cấp (1 ngày) 20
Bụi Sao 50
Đá Tín Nhiệm 10
Phiếu Giảm Giá VIP 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 3
Đá Ấn Linh Hồn 20
Nạp 1 lần
500-999 xu
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ (7 ngày) 1
Quà Ngọc Thuộc Tính 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 6
Đá Tín Nhiệm 25
Đá tăng cấp (1 ngày) 50
Đá Phong Ấn 20
Đá Ấn Linh Hồn 50
Nạp 1 lần
1000-1999 xu
Đá Thức Tỉnh 1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Đá Tín Nhiệm 50
Voi Chín Ngà (10 ngày) 1
Đá Ấn Linh Hồn 100
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Nạp 1 lần
2000-4999 xu
Hắc Diệu 200
Châu báu Sát Lv.17 2
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 2
Nguồn sức mạnh 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 4
Đá Tín Nhiệm 100
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 3
Đá Ấn Linh Hồn 200
Đá Biến Đổi 120
Nạp 1 lần
5000-9999 xu
Hắc Diệu 200
Đá Tín Nhiệm 250
Nhẫn EXP +4 (100.000 EXP) 2
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 2
Đá Ấn Linh Hồn 500
Siêu Xe H2R (30 ngày) 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 2
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 5
Đá Biến Đổi 320
Nạp 1 lần
10000-99999 xu
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Đá Tín Nhiệm 500
Hắc Diệu 1000
Đá Biến Đổi 640
Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 1
Đá Ấn Linh Hồn 1000
Loa Lớn-Siêu 1
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca 1
Châu báu Sát Lv.19 1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày