Nạp Xu Đột Biến [14.03 - 20.03]

-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 14.03 đến 23:59:59 ngày 17.03
Mốc nạp tích lũy Phần thưởng Số lượng -
Đủ 200 Xu trở lên Cao Sang Lạnh Lùng
8 ngày
1 -
Tóc Dài Phiêu Du
8 ngày
1 -

Châu báu Sát Lv15
1 -
Đủ 2000 Xu trở lên
Tùy chọn nhận 1 trong 3 gói quà
Kong
8 ngày/Không thể tiếp phí

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 1
Nữ Hiệp
8 ngày/Không thể tiếp phí

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 2
Nữ Hề
8 ngày/Không thể tiếp phí

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 3

~o0o~

00:00 ngày 18.03 đến 23:59:59 ngày 20.03
Mốc nạp tích lũy Phần thưởng Số lượng -
Đủ 200 Xu trở lên Khiêm Nhường Đức Độ
8 ngày
1 -
Nét Môi Cười
8 ngày
1 -

Châu báu Sát Lv15
1 -
Đủ 2000 Xu trở lên
Tùy chọn nhận 1 trong 3 gói quà
Nấm Buồn Hiu
8 ngày

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 1
Dũng Cảm (Nữ)
8 ngày/Không thể tiếp phí

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 2
Dũng Cảm (Nam)
8 ngày/Không thể tiếp phí

Dây Chuyền 11 Tuổi

7 ngày

Châu báu Sát Lv17
1 Gói 3

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.