Khiêu Chiến Boss Gà

-=- PHÓ BẢN KHIÊU CHIẾN BOSS GÀ -=-

Thời gian

Bắt đầu: 10h00 ngày 09/03/2023.

Kết thúc: 23h59 ngày 15/03/2023.

Phần thưởng

 • Phần Thưởng Vượt Ải.
   • Gồm có các túi quà mỗi khi vượt ải thành công và phần thưởng lật bài.
  • Phần thưởng của Khiêu Chiến Boss Gà còn có các vũ khí với chỉ số sát thương cao vô cùng hấp dẫn.
  • Phần thưởng lật bài là một loại khắc ấn mới: Dấu Vết Vua Gà.
 • Phần thưởng Bảng Xếp Hạng gồm 4 Bảng Xếp Hạng riêng biệt :
  BXH Tích điểm
  BXH Turn độ khó Thường
  BXH Turn độ khó Khó
  BXH Turn độ khó Anh Hùng

Thông tin cơ bản

 • Có 3 độ khó gồm có : Thường – Khó – Anh Hùng.
  • Phó bản Thường : Cấp 23 – 35 có thể tham gia.
  • Phó bản Khó : Cấp 36 – 50 có thể tham gia.
  • Phó bản Anh Hùng : Cấp 51 – 70 có thể tham gia.

  Quy tắc tham gia

  Thông tin phó bản Khiêu Chiến Boss Gà
  • Có 3 độ khó khác nhau, tương ứng yêu cầu 3 cấp độ nhân vật khác nhau.
   • Phó bản Khó : Cấp 36 – 50 có thể tham gia. Có 6 ải.
   • Phó bản Anh Hùng : Cấp 51 – 70 có thể tham gia. Có 6 ải.
   • Phó bản Thường : Cấp 23 – 35 có thể tham gia. Có 5 Ải. (Không có ải mở rương).
  • Khi tham gia phó bản ở bất cứ độ khó nào thì chỉ số thuộc tính của nhân vật sẽ đều bằng nhau.
  • Thuộc tính người chơi khi tham gia phó bản Khiêu Chiến Boss Gà.
  Thuộc Tính Công Thủ Nhanh May Sát Hộ HP
  Thường 1000 1000 1000 1000 900 400 8000
  Khó 1500 1500 1500 1500 1200 500 12000
  Anh Hùng 2000 2000 2000 2000 1500 700 15000
  Các Ải Phó Bản Khiêu Chiến Boss Gà
   • Ải 1 : Diệt gà quái.
    • Mới : Súng Poseidon gây sát thương cho người chơi.
   • Ải 2 : Hạ gục BoloBala.
    • Mới : Địa hình sẽ bị mất đi bởi đạn của BoloBala và người chơi.
   • Ải 3 : Đoạt chìa khóa.
    • Mới : Tăng thêm số lượng chìa khóa cần lấy, độ khó tăng thêm.
   • Ải 4 : Quốc Vương Gà.
    • Mới : Kỹ năng của Quốc Vương Gà tăng thêm sát thương, đạn bong bóng có thể tàn phá địa hình
   • Ải 5 : Mở Rương.
    • Mới : Bay để lấy rương, trong rương có chứa vật phẩm
   • Ải 6 : Vua Lựu Đạn Radeon
    • Mới  : Thêm kỹ năng Lựu Đạn Hẹn Giờ, Bỏ kỹ năng Bỏng của Boss.
  Quy tắc Phó Bản
  • Mỗi ngày có 2 lượt miễn phí tham gia, qua 0h mỗi ngày sẽ reset.
  • Nếu vượt chưa thành công ải 1 sẽ không bị trừ số lần miễn phí.
  • Vượt thành công ải 1 thất bại từ ải 2 trở đi vẫn sẽ trừ số lần miễn phí.
  • Hết số lần miễn phí có thể sử dụng xu/xu khóa với giá 500 xu/xu khóa/1 lần tham gia.
  • Phó bản tối đa có 4 người tham gia.
  • Khi Vượt ải thành công, 20s sau sẽ tự chuyển qua ải kế, hoặc nhấp vào icon để chuyển ải ngay.
  • khi sự kiện kết thúc thì ngày kế tiếp chỉ có thể sử dụng tiệm tích điểm.
   Bảng Xếp Hạng
   • Chia làm 4 BXH
   • BXH điểm : Tính theo số điểm người chơi vượt ải.
    • VD : Vượt Ải 1 – 10 điểm, Ải 2 – 20 điểm.
   • BXH Turn : Gồm Thường – Khó – Anh Hùng.
    • Chia làm 3 BXH khác nhau theo độ khó, mỗi BXH sẽ tính theo số turn và số sát thương. Lấy số turn làm chuẩn.
   • Phần thưởng sẽ gửi về khi kết thúc thời gian sự kiện.

    Lưu ý

    • BXH là liên server.
    • Mỗi 30 phút sẽ tạo mới BXH 1 lần.
    • BXH turn và tích điểm chỉ hiện thị 100 lần.
    • Số Turn hoàn thành phó bản càng ít thì xếp hạng càng cao, nếu bằng turn sẽ dựa theo tổng số sát thương, nếu bằng sát thương sẽ dựa vào ai lên BXH sớm nhất.
    Tiệm Tích Điểm
     • Có thể dùng tích điểm để mua vật phẩm trong Tiệm Tích Điểm.

     Cách tham gia

      • Chọn Event, Sau đó click vào Icon Khiêu Chiến.